Göteborgs universitet

Seminarieverksamhet

Välkommen till Aktionsforskningskollegiets seminarier som ges onsdagar, cirka tre gånger per termin, kl. 16.00 - 17.30 (om inget annat anges). Seminarierna är tillfällen för presentation av och samtal om aktuella utvecklingsarbeten eller forskning som genomförs av etablerade forskare inom fältet, doktorander, masterstudenter och verksamma pedagoger. Många gånger handlar det om samverkan mellan universitet och skola/förskola, där frågor om skolutveckling är av särskilt intresse.

Aktionsforskningskollegiets seminarier vänder sig till

  • pedagoger i förskolan, grundskolan, gymnasiet och andra skolformer
  • studerande, lärare och forskare inom universitet och högskolor
  • Rektorer, skolledare och utvecklingsledare

 

Våren 2023

Onsdag 8/2 kl 16:00-17:30

Språkstöd i förskolan genom aktionsforskning – ELSA - modellen i praktiken

Presentatörer är forskarna Karin Rönnerman och Ann Nordberg, IPS, Göteborgs universitet.

Onsdag 5/4 kl 16:00-18:00

Aktionsforskning i tre skilda kontexter

Presentatörer är Pirjo Thorson, Karin Burman och Andreas Hammarlund som alla läst programmet Nordisk master i aktionsforskning (NoMiA) på Göteborgs universitet. Under seminariet presenteras och diskuteras deras respektive masteruppsatser.

Onsdag 24/5 kl 16:00-17:30

Jämbördiga partnerskap inom aktionsforskningsstudier

Seminarium med forskarna Anette Forssten Seiser och Ingela Portfelt, Karlstads universitet.

Hösten 2023

Tisdag 5/9 kl 16:00-17:30

Middle leading as dialogic practice

This seminar presents an examination of ways dialogicality and discursivity create practice architectures enacted by middle leaders in and as professional practice development. 

Participating researchers are Karin Rönnerman, Peter Grootenboer, Kirsten Petrie and Christine Edwards-Groves

 

Seminarierna är öppna för alla och kostnadsfria. Ingen anmälan behövs. Utförlig information om seminarierna finns i evenemangskalendern.

Har du inte möjlighet att delta på seminarierna på plats i Göteborg, kan du delta via Zoom på nätet. Strax innan avsatt tid för seminariet kan du ansluta till seminariets rum via följande länk: https://gu-se.zoom.us/j/520814434

Vill du ha fortlöpande information och kallelse till seminarier?
Sätt upp dig på sändlistan genom att kontakta Åsa Hirsh asa.hirsh@gu.se

Evenemang vid IPS

Hitta alla
evenemang