Göteborgs universitet

Forskningsmiljöer

Inom IPS har vi flera starka forskningsmiljöer som verkar för en ökad dynamik mellan forskning, utbildning och samverkan med samhället.