Bild
Människor på konferens
Foto: Photo by Unspalsh and Headway
Länkstig

UGU Konferens 2024

Forskning
Student
Utbildning & lärande

UGU-konferensen vid Pedagogen på Göteborgs universitet samlar forskare från olika discipliner med erfarenhet av longitudinella studier för att diskutera aktuella projekt inom pedagogisk forskning. Vår första konferens kommer att ha särskilt fokus på forskningsresultat-och möjligheter med longitudinella enkätdata inom utbildning.

Konferens
Datum
27 nov 2024 - 28 nov 2024
Kostnad
Gratis
Sista anmälningsdag
13 november 2024
Ytterligare information
UGU Konferens 2024

Medverkande
Utvärdering Genom Uppföljning
Alli Klapp
Aimee Haley
Nelika Karimi
Bra att veta
Vi bjuder in dig som forskare, doktorand, lärare eller rektor till två dagar fullspäckade med presentationer om UGU och övriga storskaliga registerdata. Vi kommer att gästas av keynote-talare, paneldeltagare, forskare och doktorander som presenterar sina studier från olika discipliner och med olika perspektiv. Vi hoppas att få se dig där!

Arrangör
Utvärdering Genom Uppföljning (UGU)

I 63 år har studien Utvärdering Genom Uppföljning (UGU) studerat data från elever, deras lärare och vårdnadshavare för att kartlägga barnens trivsel, prestation, motivation och tillhörighet under deras skolgång. Vår studie består idag av 11 födelsekohorter mellan 1948-2010 där cirka 10 000 elever, deras vårdnadshavare och lärare som tar del av våra enkätundersökningar. Forskare med bakgrund inom pedagogik, psykologi, ekonomi och statsvetenskap tar del av vår data för att studera utvecklingen i svensk skola och arbetsmarknad.