Göteborgs universitet
Bild
illustration av forskare
Länkstig

Strategisk satsning på forskning

Som ett led i Utbildningsvetenskapliga fakultetens stora satsning på forskning har IPS utvecklat ett forskningsstrategiskt program för åren 2020-2023. Programmet består av följande områden:

  • Utöver dagens målsättning kommer ytterligare sex doktorander att kunna antas och anställas under åren 2020-2023, varav minst två inom specialpedagogik.
  • Sex juniora forskare kommer i konkurrens att erbjudas utökad forskningstid inom ramen för sin anställning, kombinerat med undervisning, varav minst två inom specialpedagogik.
  • IPS sex forskningsmiljöer bjuder in gästforskare för kortare perioder i syfte att stärka nationellt och internationellt forskningssamarbete.

Gästprofessorer

Strategiska programmet har bjudit in följande gästprofessorer: