Länkstig

Ulrica Lilja

Utbildningshandläggare

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Ulrica Lilja

Utbildningshandläggare för Rektorsutbildningen

- Rektorsprogrammet

- Fortbildning för rektorer: Pedagogiskt ledarskap - Leda förbättring i förskola och skola

- Fortbildning för rektorer: Leda elevhälsa

- Fortbildning för rektorer: Leda och organisera fritidshem

- Fortbildning för rektorer: Leda skola i strukturellt missgynnade områden: att möjliggöra en skola för alla

- Rekryteringsutbildning: Morgondagens ledare i förskola och skola

Sekreterare i programrådet för Rektorsutbildning och Samverkan för bästa skola

Ansvarig för Rektorsutbildningens webbsidor: https://www.gu.se/pedagogik-specialpedagogik/rektorsutbildning

Tillhör rektorsutbildningens administrativa projektgruppsledning