Länkstig

Helena Wallström

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Besöksadress
Västra hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Helena Wallström

Mitt forskningsintresse är förändringsprocesser i lärararbete och skolorganisation. Jag disputerade våren 2018 med avhandlingen Gymnasielärares mentorshandlingar – En verksamhetsteoretisk studie om lärararbete i förändring. I avhandlingen undersöker jag samhälleliga och kontextuella villkor för lärares arbete. Studien belyser hur skärpta skrivningar om valfrihet, individualisering och särskilt stöd i kombination med konkurrensutsättning och visioner om gymnasieskolan som del i massutbildningen på ett oförutsägbart sätt förändrar lärararbetets innehåll, arbetsdelning och tidsstrukturering. Det uppstår en dubbelbottnad svårhanterlig rörlighet i lärararbetet som bidrar till att arbetet som helhet präglas av oförutsägbarhet och osäkerhet.  

Jag är med i forskningsmiljöerna Pedagogik och politik (POP) och Skolutveckling och ledarskap (SKUL).  

Jag undervisar på institutionens masterprogram, rektorsprogrammet och specialpedagogprogrammet. Jag är också programansvarig för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NOMIA).