Länkstig

Helena Wallström

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Besöksadress
Västra hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Helena Wallström

Mitt forskningsintresse är lärares arbete och professionella utveckling. Jag disputerade våren 2018 med avhandlingen Gymnasielärares mentorshandlingar – En verksamhetsteoretisk studie om lärararbete i förändring. I avhandlingen undersöker jag samhälleliga och kontextuella villkor för lärares arbete. Studien belyser hur skärpta skrivningar om valfrihet, individualisering och särskilt stöd i kombination med konkurrensutsättning och visioner om gymnasieskolan som del i massutbildningen på ett oförutsägbart sätt förändrar lärararbetets innehåll, arbetsdelning och tidsstrukturering. Det uppstår en dubbelbottnad svårhanterlig rörlighet i lärararbetet som bidrar till att arbetet som helhet präglas av oförutsägbarhet och osäkerhet.

Jag är med i forskningsmiljöerna Pedagogik och politik (POP) och Skolutveckling och ledarskap (SKUL).

Jag är kursansvarig och undervisar på institutionens masterprogram, rektorsprogram och specialpedagogprogram.