Länkstig

Helena Wallström

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Helena Wallström

Forskningsintresse

Helena Wallström disputerade våren 2018 med avhandlingen Gymnasielärares mentorshandlingar – En verksamhetsteoretisk studie om lärararbete i förändring. I avhandlingen undersöks samhälleliga och kontextuella villkor för lärares arbete. Studien belyser hur skärpta skrivningar om valfrihet, individualisering och särskilt stöd i kombination med konkurrensutsättning och visioner om gymnasieskolan som del i massutbildningen på ett oförutsägbart sätt förändrar lärararbetets innehåll, arbetsdelning och tidsstrukturering. Wallströms senare projekt har behandlat lärares professionella utveckling, styrning av skolan samt universitetslektorers arbete.

Undervisningsintresse

Helena Wallström undervisar på rektorsprogrammet och i kurser på avancerad och forskarutbildningsnivå. Hon är programledare/utbildningschef för Rektorsutbildningen.

Nyckelord

Lärares arbete, styrning, lärarprofession, lärares professionella utveckling, omstrukturering, verksamhetsteori

Forskningsmiljö och nätverk

  • Pedagogik och politik (POP)
  • Skolutveckling och ledarskap (SKUL)
  • Internationellt nätverk i verksamhetsteori (CHAT)