Länkstig

Christopher Gillberg

Seniorforskare

Sektionen för psykiatri och
neurokemi
Besöksadress
Gillbergcentrum Kungsgatan 12, vån 2
411 19 Göteborg
Postadress
Gillbergcentrum Kungsgatan 12, vån 2
411 19 Göteborg

Om Christopher Gillberg

Christopher Gillberg är sedan mitten av 1980-talet professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet, där han sedan 2010 leder Gillbergcentrum. Han är också universitetssjukhusöverläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och är en av världens mest erfarna kliniskt verksamma barn- och ungdomspsykiatriker med mer än 45 års omfattande klinikverksamhet i vård av patienter och familjer med komplex psykiatrisk/utvecklingsneurologisk problematik.

Under 1993 var han Fulbright-professor vid New York University. Sedan 2010 är han också professor vid Universitetet i Glasgow. Han är vidare gäst- eller hedersprofessor i barn- och ungdomspsykiatri vid Institute of Child Health vid University College i London, vid Universitetet i Edinburgh, vid Kochi University i Japan (där han är involverad i projektet ”Japan Environment Children Study”/JECS) samt vid Pasteurinstitutet i Paris. Han har tidigare varit gästprofessor i Odense, Bergen (där han startade och ledde det stora projektet ”Barn i Bergen”) och San Fransisco.

Christopher Gillberg är författare till drygt 800 fackgranskade vetenskapliga artiklar (av vilka 747 för närvarande finns tillgängliga på NIH PubMed) om autism, Aspergers syndrom, ADHD, Tourettes syndrom, intellektuellt funktionshinder, epilepsi, beteendefenotypsyndrom, depression, reaktiv anknytningsstörning, anorexia nervosa samt andra områden av betydelse för barns och ungdomars mentala hälsa och neurologiska utveckling. Hans forskning sträcker sig från genetik och grundläggande neurokemi/fysiologi via epidemiologi, klinik och prognos till insatser, behandling och utfall. Han är författare till 36 böcker som har publicerats på ett stort antal språk, av vilka flera är obligatorisk kurslitteratur inom barn- och ungdomspsykiatri och autism.

Gillberg är hedersmedlem i Riksförbundet Attention, hedersledamot i Autism- & Aspergerförbundet och medlem av Kungliga Norska Vetenskapssällskapet. Christopher Gillberg har tilldelats flera priser för sin forskning och har bl. a. mottagit

  • Fernströmspriset till unga forskare (1991)
  • H.M. Konungens medalj (2009)
  • Söderbergska priset för medicin (2012)
  • INSAR Lifetime Achievement Award (2016)
  • Psynkpriset (2016)
  • Årets svensk i medicin (2019).

Christopher Gillberg handleder och har handlett drygt 50 doktorander vid GNC och andra universitet i olika delar av världen (inklusive Norge, Danmark, Skottland, England, Färöarna, Japan och Sydafrika). Christopher Gillberg är den mest produktiva autismforskaren i världen och finns med på Thomson Reuters lista (2014) över världens mest inflytelserika forskare inom olika discipliner.

Läs mer: Gillbergcentrum