Länkstig

Karin Strid

Universitetslektor

Psykologiska institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Karin Strid

Bakgrund

Fil. Dr

Disputerade 2007 med avhandlingen ”Memory, attention and interaction in early development. Exploring individual differences among typical children and children with autism”.

Undervisning

Jag undervisar inom utvecklingspsykologi och funktionshinder.

Forskningsintresse

Jag är intresserad av tidig kognitiv och social utveckling samt hur detta påverkar senare utveckling. Förutom barn med typisk utveckling har jag också studerat barn med autism och Downs syndrom.