Länkstig

Darko Sarovic

Anknuten till forskning

Avd för
radiologi
Besöksadress
Bruna stråket 11b V 2 SU/Sahlgrenska
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Darko Sarovic

Om Darko Sarovic

Darko (leg. läkare och fil. kand i psykologi) är doktorand i psykiatri på Gillbergcentrum vid Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, masterstudent i psykologi, ST-läkare i radiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och research fellow i radiologi vid Harvard Medical School och Massachusetts General Hospital (Boston, USA).

Forskning

Hans huvudsakliga forskningsämne är autism och han har bland annat föreslagit ett teoretiskt ramverk för hur tillståndet uppstår och dess biologiska mekanismer. I sitt arbete använder han magnetencefalografi och magnetresonanstomografi för klassifikation och identifiering av biomarkörer. Utöver detta har han även genomfört en systematisk översikt om könsdysfori bland unga. Vid sitt arbete i USA kommer han undersöka socialt samspel mellan barn med autism och deras föräldrar vid samtidig neurofysiologisk scanning (s.k. hyperscanning med elektro- och magnetencefalografi).

Han har för sin forskning erhållit bidrag från:

  • Göteborgs Läkaresällskap
  • Fredrik och Ingrid Thurings stiftelse
  • Professor Bror Gadelius Minnesfond
  • Röntgenkliniken, Sahlgrenska Sjukhuset
  • Stiftelsen för vetenskapligt arbete inom barnneuropsykiatri
  • Svenska Läkaresällskapet
  • Adlerbertska Stipendiestiftelsen
  • Svensk Förening för Medicinsk Radiologi
  • International Society for Autism Research
  • Stiftelsen Systrarna Greta Johansson och Brita Anderssons Minnesfond

Utbildning

Han är klinisk handledare för såväl AT- och ST-läkare som läkarstudenter vid deras kliniska placeringar inom radiologi. Han är även föreläsare för läkarstudenter inom internmedicin och kirurgi och har varit kandidatansvarig för kliniska placeringar vid Mölndals sjukhus och Östra Sjukhuset. Han handleder examensarbeten för civilingenjörsstudenter vid Chalmers tekniska högskola.

Kliniskt arbete

Han är ST-läkare i radiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och har tidigare arbetat som underläkare i barn- och ungdomspsykiatri vid Södra Älvsborgs Sjukhus.