Länkstig

Nouchine Hadjikhani

Professor

Sektionen för psykiatri och
neurokemi
Besöksadress
Blå stråket 5 vån 5 su/sahlgrenska
41345 Göteborg
Postadress
Su sahlgrenska
41345 Göteborg

Om Nouchine Hadjikhani

Nouchine Hadjikhani, MD, PhD är professor i experimentell barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet, Sverige, sedan 2019, och docent vid Harvard Medical School, där hon har varit fakultet sedan slutet av nittiotalet. Hon är författare till mer än 130 artiklar och 16 böcker, bokkapitel och andra publikationer.

I sitt arbete har hon använt sig av neuroanatomi, histologi, Positron Emission Tomography (PET), funktionell magnetisk resonanstomografi (fMRI), Diffusion Tensor Imaging (DTI), elektroencefalografi (EEG), magnetoencefalografi (MEG) samt beteendemetoder, inklusive ögon. -spårning och sensorer, för att studera den normala och den sjuka hjärnan. Hennes nuvarande forskning är centrerad på två hjärntillstånd som har en obalans mellan hjärnans excitatoriska och hämmande system gemensamt: autism och migrän.

Inom området autism visade hon att visuell bearbetning på "låg nivå" är normalt hos individer med autism, vilket utesluter ett underskott nerifrån och upp. Hon var också den första att tillhandahålla data som motbevisade en populär teori som säger att individer med autism saknar det hjärnområde som ägnas åt ansiktsidentifiering (”fusiform face area” eller FFA). På senare tid visade hon att affektiv empati bevaras hos individer med autism. Hennes nuvarande arbete är dedikerat till att förstå de neurala grunderna för de sociala svårigheterna vid ASD, och att utveckla neurala biomarkörer som kommer att hjälpa till att objektivera effekten av terapeutiska tillvägagångssätt, både beteendemässiga och farmakologiska. Hennes senaste forskning tar upp rötterna till ögonkontakt svårigheter inom autism, och hur man kan förbättra dem.

Professor Hadjikhanis grupp har också gjort ett imponerande arbete inom migränområdet med att visualisera förändringarna i neuronal aktivitet under migränaura. Hon har sedan dess studerat långtidskonsekvenser av migrän på hjärnans anatomi och funktion, och på senare tid har hon visat att migränattacker leder till neuroinflammation i hjärnan.För sin enastående forskning inom området autism delade hon Leenaards Award 2010 och fick Niclas Öberg Life Watch Award 2016.