Länkstig

Gunilla Westman Andersson

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Gunilla Westman Andersson

Gunilla är universitetslektor vid Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik (IPS) vid Göteborgs universitet. Hon är också programledare för Speciallärarprogrammet och Specialpedagogprogrammet. Gunilla är utbildad specialpedagog och har erfarenhet av arbete inom förskola/skola, barn- och ungdomshabilitering och har under många år arbetat som specialpedagog vid Enheten för barnneuropsykiatri (BNK) i Göteborg.

Forskningsintressen: Gunilla disputerade år 2013 vid Gillbergcentrum i Göteborg med en avhandling om förskolebarn med autism med fokus på diagnostik, könsaspekter och föräldraerfarenheter. Hon har också en masterexamen i Specialpedagogik. Forskningsområdet är fortsatt riktat mot barn och unga med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar – stöd till familj och pedagogisk personal, men också hur olika funktionsnedsättningar påverkar individer i pedagogiska sammanhang. Tvärvetenskapligt samarbete och forskning är något som hon framhåller som viktigt för att kunna utveckla såväl teoretisk kunskap som praktik för barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd. Gunilla är en del av forskarmiljön Platform for Research in Inclusive education and School development (PRIS) vid IPS och har ett nära forskningssamarbete med Gillbergcentrum, Göteborgs universitet.

Undervisning: Undervisningen sker i olika kurser inom speciallärar- och specialpedagogprogrammen och hon är kursledare i den första programgemensamma kursen ”Specialpedagogik - lärande i ett samhällsperspektiv”. Hon undervisar också i specialpedagogik inom förskollärarprogrammet. Dessutom är Gunilla kursledare i två fristående kurser med ett särskilt fokus på utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar (autism, ADHD etc.) i relation till specialpedagogik. Handledning ingår också i undervisningen.

Nyckelord: Specialpedagogik, ESSENCE, autism, ADHD, förskola, skola, funktionsnedsättning, föräldrastöd