Länkstig

Lisa Dinkler

Anknuten till forskning

Sektionen för psykiatri och
neurokemi
Besöksadress
Blå stråket 15, vån 3 SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg
Postadress
Blå stråket 15, vån 3 SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

Om Lisa Dinkler

Mitt primära forskningsintresse ligger inom ätstörningar och deras samband med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). Min nuvarande forskning är främst inriktad på undvikande/restriktiv ätstörning (ARFID). Med hjälp av epidemiologiska studier, tvillingstudier samt genomomfattande associationsstudier (GWAS) försöker jag att förstå de genetiska och miljömässiga orsakerna till ARFID samt dess samsjuklighet med psykiska och fysiska tillstånd och dess förlopp över tid.

På Gillbergcentrum har vi flera pågående projekt kring barn med ARFID i samarbete med Barnhälsovården Fyrbodal och Akademiska sjukhuset i Uppsala där vi undersöker förekomst av ARFID, samsjuklighet med NPF, tidiga riskfaktorer, samt effektiviteten av en behandlingsintervention.

Jag disputerade i december 2020 vid Gillbergcentrum, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet. För närvarande är jag postdok i psykiatrisk epidemiologi vid Centre for Eating Disorders Innovation (CEDI), Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), Karolinska Institutet (KI).

På min KI-sida hittar du länkar till populärvetenskapliga artiklar, poddar osv. om mitt arbete: https://staff.ki.se/people/lisa-dinkler