Länkstig

Carmela Miniscalco

Professor, adjungerad

Sektionen för psykiatri och
neurokemi
Besöksadress
Gillbergcentrum, Kungsgatan 12 A
41119 Göteborg
Postadress
Gillbergcentrum, Kungsgatan 12 A
41119 Göteborg

Om Carmela Miniscalco

Leg. logoped, professor carmela.miniscalco@neuro.gu.se

Carmela Miniscalco är professor i logopedi och adjungerad till Gillbergcentrum, Göteborgs universitet. Hon har arbetat kliniskt med barn med språkstörning i mer än 30 år. Hon är författare till ett 40-tal artiklar och ett bokkapitel om språk och kommunikationssvårigheter och deras relation till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon handleder för närvarande flera doktorander. Hennes huvudintresse inom klinik, forskning och undervisning är utveckling av språk och kommunikation och förekomst av språkstörning hos barn i olika kliniska grupper, t ex autism.

Carmela var en av projektledarna för AUDIE-projektet (AUtism Detection and Intervention in Early life), vid Enheten för barnneuropsykiatri (BNK), Sahlgrenska universitetssjukhuset i samarbete med BVC och habiliteringscenter i Göteborg 2009-11. Carmela var huvudsökande och projektledare för det 3-åriga FORTE-projektet som handlar om ”Språkförmåga hos barn med autismspektrumstörning: En populationsbaserad longitudinell studie”. I det projektet följdes AUDIE-gruppen upp igen när barnen var i skolåldern. Resultaten redovisas bl.a. i logoped Emilia Carlsson avhandling 2018.

Hon var också huvudsökande och projektledare för det 3-åriga Arvsfondprojekt som startade på BNK, Sahlgrenska universitetssjukhuset 2013: Insatser för små barn med autism – Kunskap, metodutveckling och bemötande ur ett delaktighetsperspektiv. Syftet med det projektet var att förbättra insatser för förskolebarn med autism i samband med avslutad utredning genom 1) föräldrautbildning på kliniken, 2) ökat stöd till förskolan och 3) kunskapsspridning. Föräldrautbildning till små barn med autism ingår nu som klinisk rutin efter utredning på BNK.

För närvarande pågår ett nytt 3-årigt FORTE-projekt ”En populationsbaserad studie om språkutveckling hos barn efter exponering för per- och polyfluorerade ämnen (PFAS)” och ett ALF-finansierat projekt ”Sen språkutveckling vid 2.5 års ålder: språkstörning, andra utvecklingsavvikelser och livskvalitet” med logoped Charlotte Stübner och logoped Ulrika Schachinger-Lorentzon som doktorander. Carmela är huvudsökande och projektledare för de pågående projekten.