Länkstig

Nanna Gillberg

Forskare

Gothenburg Research Institute,
GRI
Telefon
Besöksadress
Viktoriagatan 13, plan 3
41125 Göteborg
Postadress
Box 603
40530 Göteborg

Universitetslektor

Företagsekonomiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
J4
Postadress
Box 610
40530 Göteborg

Om Nanna Gillberg

Nanna Gillberg är universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen och biträdande föreståndare vid Gothenburg Research Institute, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hennes forskning fokuserar på populärkulturens roll som förmedlare av värderingar och normer liksom på samspelet mellan kulturella värden och värderingar och ekonomiskt värdeskapande. 2007 disputerade hon på en avhandling om hur nationell diskurs kommuniceras via svenska och amerikanska reality-TV-program. Därefter har hon studerat hur kändiskultur, sociala medier, digitalisering och medialisering påverkar ekonomiskt värdeskapande, socialt klimat och identititetsskapande. Empiriskt spänner hennes intresse över ett brett populärkulturellt fält som omfattar musik, film, TV, tidningar och journalistik, fotboll och bloggar. Hon har också en bakgrund inom genusforskning där hon studerat hur kön görs och påverkar inom näringslivet och kultursfären. Teoretiskt kretsar hennes forskning kring förhållandet mellan perception, legitimitet och effektivitet. Nanna är också är också associerad forskare vid Gillbergcentrum för neuropsykiatri, instit. för neurovetenskap och fysiologi, GU. Hennes forskning där fokuserar på livssituation, livskvalitet och arbetsmarknad för personer med autismspektrumtillstånd och ADHD.

Forskningsområden

  • Media och kommunikation, genusforskning, organisering och ledning.

Pågående forskning

  • , 2016-12 -

Undervisningsområden

  • Digitalisering, genusteori, ledning och organisering.