Länkstig

Emilia Carlsson

Universitetslektor

Sektionen för hälsa och rehabilitering
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 O 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 455
40530 Göteborg

Om Emilia Carlsson

Emilia Carlsson, Leg. Logoped, Med dr. Universitets lektor.

Emilia arbetar på enheten för logopedi, vid sektionen för Hälsa och Rehabilitering. Hon är sedan juli 2022 Programansvarig för logopedprogrammet och har kursansvar för kurs på termin 4 utvecklingsrelaterade kommunikations och sväljstörningar - breddning och intervention samt Medicin barn och ungdomar. Emilia arbetar sedan 2021 på Angereds Närsjukhus med utveckling och utvärdering av i projektet Små barn Nordost - rätt insats på rätt nivå. Projektet avslutades december 2023 och nu arbetar Emilia med forskning och utvecklingsarbete 20 %, på Angereds Närsjukhus, med stod från FoU enheten där och Regionala FoU medel.

Emilia Carlsson är legitimerad logoped, tog sin logopedexamen i vid Göteborgs universitet 2007, och masterexamen i logopedi 2011. Hon försvarade sin avhandling 2019, Aspects of Communication, Language and Literacy in Autism – Child Abilities and Parent Perspectives vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Enheten för logopedi och Gillbergcentrum. Avhandlingen fokuserar på aspekter av kommunikation, språk och läsning vid autism hos barn i tidig skolålder. Förmågor så som berättande, Theory of mind och läsning. En av delstudierna är en kvalitativ studie som rör föräldrars upplevelser av den neuropsykiatriska diagnostiska processen.

Forskningsområde:

Emilias forskningsintresse är inom utvecklingsrelaterade kommunikations och språkstörningar, med fokus utvecklingsrelaterad språkstörning, tal-och språk vid autism och eller andra utvecklingsrelaterade svårigheter. Emilia har pågående forskning inom prevention och tidiga insatser, del i samverkan med barnhälsovården och dels med Angereds Närsjukhus, där fokus är på ”tidiga insatser på rätt nivå” i projektet Småbarn nordost och i Hjällbosamverkan. Emilia är bihandledare till Hanna Dyne som forskar på Språklig hemmiljö och språkutveckling hos barn som tagit del av en lågintensiv tidig språkstimulerande insats för barn 0-3 år, som är ett samarbetsprojekt med Region Halland och Region biblioteket i Halland.