Länkstig

Emilia Carlsson

Universitetslektor

Sektionen för hälsa och
rehabilitering
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 O 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 455
40530 Göteborg

Om Emilia Carlsson

Emilia Carlsson Leg. Logoped, Med dr

Emilia är från 1 juli 2022 Programansvarig vid enheten för logopedi vid Göteborgs Universitet och har kursansvar för de kurser som rör utvecklingsrelaterade kommunikations och sväljstörningar på termin 2 och termin 4. Emilia arbetar även på Angereds Närsjukhus med utveckling och utvärdering av i projektet Små barn Nordost - rätt insats på rätt nivå.

Emilia Carlsson är legitimerad logoped, tog sin logopedexamen i vid Göteborgs universitet 2007, och master examen i logopedi 2011. Hon disputerade med avhandlingen Aspects of Communication, Language and Literacy in Autism – Child Abilities and Parent Perspectives, i mars 2019 vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Enheten för logopedi och Gillbergcentrum. Avhandlingen fokuserar på aspekter av kommunikation, språk och läsning vid autism hos barn i tidig skolålder. Förmågor så som berättande, Theory of mind och läsning. En av delstudierna är en kvalitativ studie som rör föräldrars upplevelser av den neuropsykiatriska diagnostiska processen.