Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Emilia Carlsson

Utbildningskoordinator

Sektionen för hälsa och
rehabilitering
Besöksadress
Medicinaregatan 8B, Plan 6
41390 Göteborg
Rumsnummer
A313
Postadress
Box 452
40530 Göteborg

Om Emilia Carlsson

Emilia Carlsson Leg. Logoped, Med dr

Emilia Carlsson är legitimerad logoped, tog sin logopedexamen i vid Göteborgs universitet 2007, och master examen i logopedi 2011. Hon disputerade med avhandlingen Aspects of Communication, Language and Literacy in Autism – Child Abilities and Parent Perspectives, i mars 2019 vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Enheten för logopedi och Gillbergcentrum. Avhandlingen fokuserar på aspekter av kommunikation, språk och läsning vid autism hos barn i tidig skolålder. Förmågor så som berättande, Theory of mind och läsning. En av delstudierna är en kvalitativ studie som rör föräldrars upplevelser av den neuropsykiatriska diagnostiska processen.

Emilia är anställd som utbildnings koordinator vid enheten för logopedi vid Göteborgs Universitet och har kursansvar för de kurser som rör utvecklingsrelaterade kommunikations och sväljstörningar på termin 2 och termin 4. Emilia arbetar även på Angereds Närsjukhus med utveckling och utvärdering av i projketet Små barn Nordost - rätt insats på rätt nivå.

.