Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Åsa Bergman

Universitetslektor

Avdelningen för
kultur
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
3262B
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Om Åsa Bergman

Åsa Bergman, docent i musikvetenskap, universitetslektor i kulturstudier och vice prefekt för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Forskning

Åsa disputerade 2009 på avhandlingen Växa upp med musik. Ungdomars musikanvändande i skolan och på fritiden, som bygger på en undersökning av ungdomars identitetsskapande och musikaliska lärande i olika vardagssituationer sett ur ett processuellt och kontextuellt perspektiv. Avhandlingen som baserades på en longitudinell etnografisk undersökning genomfördes på en högstadieskola i Göteborgs kommun.

Sedan 2011 medverkar Åsa i en forskningsstudie kring kör- och orkesterskolan El Sistema tillsammans med Monica Lindgren, professor i musikpedagogik vid högskolan för scen och musik. Studien har en etnografisk ansats och är bland annat inriktad mot att undersöka villkor för lärande och identitetsskapande.

Undervisning

Åsa har bred erfarenhet av undervisning och har varit anlitad som lärare i ämnena barn- och ungdomskultur, kulturstudier, musikvetenskap och Scandinavian Studies, på kandidatprogrammet Kultur samt inom lärarutbildningen. Från höstterminen 2014 undervisar Åsa företrädelsevis i ämnet kulturanalys på grundnivå och på kulturstudier respektive barn- och ungdomskultur på avancerad nivå.

Samverkan och forskningsinformation

Åsa är en ofta anlitad föreläsare utanför universitetet och har medverkat i egenskap av forskare i såväl tv som i radio.