Länkstig

Niklas Rudbäck

Universitetsadjunkt

Enheten för pedagogik: musik, dans och
teater
Besöksadress
Eklandagatan 86
41259 Göteborg
Postadress
Box 210
Göteborg

Om Niklas Rudbäck

Jag är universitetsadjunkt i Musikpedagogik vid Högskolan för scen och musik och Fil.Dr. i Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap, disputerad hösten 2020 på en avhandling med musikpedagogisk inriktning. Mitt forskningsintresse riktas särskilt mot begrepp och visuella representationer i musikutbildning, samt mot hur dessa relaterar till praktiskt musikkunnande och konkreta musikupplevelser. I min avhandling undersökte jag elever på estetiskt gymnasieprogram som lär sig kvintcirkeln, ett musikteoretiskt diagram de möter i kursen Gehörs- och musiklära. Jag har musiklärarexamen och innan jag påbörjade min forskarutbildning har jag bland annat arbetat som musiklärare i grund- och gymnasieskola.