Länkstig

Sara Eliasson

Doktorand

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Sara Eliasson

Mitt forskningsintresse riktar sig mot teknikundervisning förskolan; hur den kan möjliggöras inom förskolans kontext, och hur barn lär sig om teknik.

Det övergripande syftet med min avhandling är att studera interaktionen mellan förskollärare och barn i förskolans teknikundervisning. Jag är speciellt intresserad av intersubjektivitet, och på vilket sätt individerna delar, samordnar och förhåller sig till varandras perspektiv och förståelse av teknikämnets begrepp och principer. Jag utforskar även hur deltagarna konceptualiserar teknikkunskap på vardagliga och vetenskapliga sätt i interaktionen.