Länkstig

Eva Knuts

Universitetslektor

Avdelningen för
kultur
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
E240
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Om Eva Knuts

Pågående projekt:

Det är inne att vara ute – trenden med utekök

Stoppade möbler och kristallkronor har flyttat ut i växthus och uterum. Klotgrillarna har fått konkurrens av mer permanenta utekök. Handlar detta om viljan att vara nära naturen eller är det kanske ett manlighetsprojekt? Och hur bra gör sig ett utekök i sociala medier? Kanske är drömmen om ett utekök mest en önskan om att få ha en otvungen (covidfri) social samvaro med släkt och vänner?

Välkommen på webinar 23/11 2020 kl 18. Anmäl dig här:

https://www.gu.se/evenemang/ett-hum-om-det-ar-inne-att-vara-ute-trenden…

Några tidigare projekt:

Dialekt- ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg inledde 2006 ett projekt rörande ”vardagsliv under andra världskriget” då människor uppmanades att skriva ned sina minnen. Uppropet har resulterat i att arkivet nu har ett omfattande skriftligt material samt en mängd fotografier. Min uppgift i projektet var att skriva om textil och mode under kriget utifrån det insamlade materialet.

Jag deltog i projektet ”Dolda innovationer under 1800-talet: textil tekniköverföring, konkurrens och marknad 1800-1914”, där jag skriver en artikel angående en textilprovsamlings tillkomst under 1800-talet.

Fil dr i etnologi 2006. Något gammalt, något nytt – skapandet av bröllopsföreställningar, var namnet på avhandlingen som rör bröllop i dagens konsumtionssamhälle. Så gott som alla människor i Sverige (och i stora delar av resten av världen) har en föreställning om hur ett ”riktigt” bröllop ska se ut. Och den innehåller inte sällan vita klänningar med massor av tyll och spetsar, frackar, blommor, trerätters middagar, champagne, besök hos fotografer och frisörer, övernattning på ett fint hotell samt en diamantprydd ring. Men faktum är att inget av detta krävs för att två människor ska kunna gifta sig. Det enda formella kravet som finns för en lagligt genomförd vigsel är att paret genomgått hindersprövning, att akten utförts av en auktoriserad vigselförrättare och att den övervakats av två vittnen. Ändå är det allt det där andra som förknippas med bröllop, det är det som gör vigseln till ett bröllop.

Var görs bröllop? När görs bröllop? Hur görs bröllop? Och vilka är aktörerna i skeendet? Det är vad som diskuteras i denna etnologiska doktorsavhandling.

Anställningar

 • Kairos Future. Konsult. 2008-01-01 – 2008-03-15
 • Projektforskare på Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) 2006-11-01 – 2007-01-31
 • Doktorandanställning 2002-01-01 – 2006-01-26
 • Projektarkivarie vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg 2001-01-01 – 2001-12-31

Timlärare på universitet och högskola

 • Delkursansvarig och föreläsare på delkursen ”Barndom och ungdom: historiska och teoretiska perspektiv” som ingår i kursen ”Barn- och ungdomskultur”. (2009)
 • Seminarieledare på kursen ”vetenskapliga teorier och metoder” Lau 260, Göteborgs universitet (2007-).
 • Uppsatshandledning och examinator, etnologiska uppsatser och uppsatser inom lärarutbildningen (Lau 260 och Lau 370).
 • Masterutbildningen, Etnologiska institutionen, Göteborg. (2008).
 • Ungdom – identitet – livsstil. Etnologiska institutionen, Göteborg. (2004-2007).
 • Delkursansvarig och föreläsare på delkursen ”etnologisk kulturperspektiv” på kultur- och kommunikationsprogrammet, Högskolan Halmstad. (2003-2006).
 • Barn – samhälle – kultur. Etnologiska institutionen, Göteborg. (2003).

Övrigt

Konferensdeltagande:

 • ACSIS (Advanced Cultural Studies Institute of Sweden): Norrköping. Sessionsledare: Neomaterialitet, kroppslighet och makt.. Mitt bidrag var:: Personal shopper:”En inspirerande upplevelse som fyller dig med glädje, säkerhet och kunskap som varar livet ut” (2009).
 • INTER: ACSIS (Advanced Cultural Studies Institute of Sweden): Norrköping.
 • mitt bidrag var: Keepsake boxes – A wedding actor. (2007).
 • Internationell konferens: Ritual year and ritual diversity: Göteborg. Mitt bidrag var: Seasons for sale.(2006).
 • ACSIS (Advanced Cultural Studies Institute of Sweden): Norrköping. Mitt bidrag var: Förklaras kroppen med knoppen? (2005).
 • Traditional Masks and Mummings in Northern Europe: Åbo. Mitt bidrag var: Mock Brides, Hen Parties and Weddings: Changes in Time and Space. (2002).

Gästföreläsningar:

 • Konstfack. ”Excess. 4 dagar om kultur, konsumtion och klimat” (2008).
 • Sthlm univ. på kursen Kläder, kropp och scen. ”Here comes the bride: Brudklänningar och performance” (2008).

Offentliga föreläsningar:

 • Projekt Hökällan. Seder och bruk i samband med bröllop. (2008)
 • Kållereds kyrka. Något gammalt, något nytt - seder och bruk i samband med bröllop. (2007)
 • Akademisk kvart på Wettergrens. (Under vetenskapsveckan 2007)
 • Bokmässan (2003)
 • ”Kärleken i föremålen” Vetenskapsveckan (2002)