Bild
Topografisk karta samt planritning över området där Konstnärliga ska byggas.
Bild: Statens konstråd
Länkstig

Nytt skissuppdrag från Statens konstråd för Konstnärliga

Publicerad

Statens konstråd upphandlar nu, i samarbete med Akademiska Hus, ett skissuppdrag för digital konstnärlig gestaltning för Konstnärliga fakulteten.

Skissuppdraget sker i samband med den pågående byggnationen av Konstnärliga fakultetens nya hus, Konstnärliga. Visionen för samlokaliseringen är att den ska stärka samarbeten mellan fakultetens institutioner och möjliggöra nya fusioner, konstuttryck och social interaktion. Inget annat universitet eller högskola i Norden kommer samla lika många konstnärliga inriktningar i en och samma byggnad. Gestaltningsansvarig arkitekt är Tham & Videgård.

Upphandlingen avser en semipermanent digital konstnärlig gestaltning med utgångspunkt i visionerna om interdisciplinär samverkan, nya förbindelser och sänkta trösklar. Den semipermanenta konstnärliga gestaltningen ska vara varaktig fram till och med färdigställandet av den nya byggnaden 2027. Därefter kan beslut om eventuell förlängning komma att fattas.

Samverkanspart är Akademiska Hus. Representanter från Göteborgs universitet ingår i samrådsgruppen.

Under upphandlingen kommer två, högst tre, konstnärer/konstnärsgrupper att tilldelas skissuppdrag á 80 000 SEK exklusive moms vardera. Avsikten är att en av dessa kommer att tilldelas genomförande kontrakt på 2 000 000 SEK exklusive moms.

Läs mer och skicka intresseanmälan på Statens konstråds webbplats.

Skicka intresseanmälan senast 2023-05-21.