Bild
Konstverket Dansen mäter 4x7 meter. Bilden visar hur verket monteras ner av konservatorer.
Väggmålningen Dansen av Göteborgskoloristen Nils Nilsson mäter 7x4 meter. Verket ska få en ny placering i Konstnärliga fakultetens nya byggnad Konstnärliga.
Foto: Akademiska Hus
Länkstig

Konstverket Dansen räddas och placeras i Konstnärliga

Publicerad

Nu står det klart att konstverket Dansen kommer att få en ny placering i Konstnärliga fakultetens nya hus, Konstnärliga. Muralmålningen av Nils Nilsson har framgångsrikt monterats ner med hjälp av en metod som använts för att flytta konstverk i den antika italienska staden Pompeji.

På uppdrag av fastighetsägaren Akademiska Hus har fyra konservatorer under två veckors tid arbetat intensivt för att montera ner den nästan 7 x 4 meter stora muralmålningen av konstnären Nils Nilsson, som fram till nu har prytt en vägg i byggnaden Kjellbergska vid universitetsområdet Näckrosen.

Att konstverket skulle bevaras har länge varit Akademiska Hus och Göteborgs universitets målsättning, men att en nedmontering verkligen skulle kunna genomföras med lyckat resultat var inte en självklarhet.

– Det var först när lokalen tomställdes i december som vi hade möjlighet att undersöka verkets och väggens beskaffenhet och få mer klarhet. Att Dansen nu har monterats ner och att vi därmed har lyckats rädda verket är väldigt glädjande. Det betyder att målningen kommer att kunna avnjutas av många även i framtiden, säger Pontus Isaksson, fastighetsområdeschef på Akademiska Hus.

Italiensk metod

Metoden som har använts kallas för strappo, som också har använts för att flytta många av Pompejis muralmålningar till det arkeologiska museet i Neapel. Förenklat innebär metoden att flera lager av remsor i bomullsväv limmas fast över bildytan. Därefter bearbetas ytan metodiskt med en gummiklubba som gör att det limmade dekorerade putslagret bit för bit, uppdelade i sektioner efter konturer i bilden, kan lossna från den underliggande putsen. Alla delar numreras och märks ut på en ritning. 

Ny placering i byggnaden Konstnärliga

Parallellt som Dansen har monterats ner har ett arbete pågått för att hitta en ny placering av verket. I dialog med Göteborgs universitet har Akademiska Hus nu fattat beslut om att målningen kommer att monteras upp i en av entréerna som skapas i Konstnärliga fakultetens nya byggnad. Den aktuella entrén kommer att ha glaspartier mot Johannebergsgatan, vilket gör att verket kommer att hänga på en mer publik och tillgänglig plats än vad den hittills har haft.

– Från universitetets och fakultetens sida är vi lättade och glada över att Akademiska Hus har kunnat bevara Dansen, och dessutom kunnat ge verket en placering i fakultetens nya hus. För oss är det viktigt att Nils Nilssons verk blir mer tillgängligt för allmänheten i och med att Konstnärliga öppnar 2027, säger Henric Benesch, tf dekan vid Konstnärliga fakulteten.

Akademiska Hus, som fastighetsägare och ägare av konstverket, tar samtliga kostnader för nedmontering, förvaring och uppsättning av Dansen.

Fler byggnadsanknutna verk

I Artisten finns ytterligare fem byggnadsanknutna verk. Akademiska Hus har utrett nya placeringar av alla byggnadsanknutna verk i såväl byggnaden som ska rivas, som den del av Artisten som ska renoveras. Verken kommer att få nya plceringar antingen i Konstnärliga eller på annan plats.

Rivningar inleds

Rivningen av Lilla och Stora Kjellbergska inleds andra halvan av februari, och beräknas pågå fram till juni 2023. Den del av Artisten som kallas Nyrénska ska renoveras och planeras vara klar för inflyttning 2025. 2027 planeras de två nybyggda huskropparna vara klara för inflyttning.