Bild
Konstnärliga fakultetens nya hus sett från Götaplatsen. Ett tegelgult, kubformat hus med stora fönsterytor,
Foto: Akademiska Hus/Tham & Videgård
Länkstig

Hyresavtalet för Konstnärliga fakultetens nya hus klart

Publicerad

Nu har Göteborgs universitet och Akademiska hus undertecknat hyresavtalet för Konstnärliga fakultetens nya hus vid Götaplatsen. Därmed har ännu ett stort och viktigt steg tagits i projektet. Det nya huset kommer att bestå av en ombyggd del av nuvarande Artisten, med inflyttning 2025, och två nybyggda delar som ska stå klara 2027.

När huset står klart kan fakultetens båda institutioner Högskolan för konst och design (HDK-Valand) och Högskolan för scen och musik flytta ihop. Byggnaden kommer då att rymma studenter, forskare och lärare inom alla konstnärliga ämnen - från design och fri konst till musik, scenkonst och lärarutbildningar i estetiska ämnen.

- Göteborgs universitet har den största konstnärliga fakulteten i Skandinavien med en helt unik bredd av utbildningar och forskning, även i ett internationellt perspektiv. Att vi nu kan vi samla fakulteten mitt i staden i ett hus som är specifikt anpassat för verksamheten ger fantastiska möjligheter, både för universitetet, för Göteborg och för kulturlivet, säger Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet.

Nya samarbeten

Det nya huset kommer att skapa större möjligheter för studenter och forskare från olika discipliner att interagera och nya samarbeten inom de konstnärliga ämnena kan växa fram.

- Det finns inte många andra ställen där alla konstnärliga utbildningar samlas i samma hus. Det är ganska unikt och jag är övertygad om att den miljö vi nu skapar kommer att ha stor betydelse för utvecklingen av våra utbildningar och för våra studenter, och inte minst för den konstnärliga forskningen, säger Sanne Kofod Olsen, dekan vid Konstnärliga fakulteten.

- Att huset dessutom ligger vid Götaplatsen, mitt i Göteborgs kulturella hjärta är verkligen fantastiskt! Det bidrar ytterligare till den konstnärliga miljön och ger stora möjligheter till samverkan, samarbeten och publik verksamhet.

Bild
En av multisalarna, ett ljust rum med stora fönster med utsikt över Göteborg och cellor som står i ställ.
Foto: Akademiska Hus/Tham & Videgård

Hållbart och långsiktigt

Att bygga hållbart och långsiktigt är av största vikt för både Akademiska Hus och Göteborgs universitet. Det ställs höga miljökrav i alla byggprojekt och Konstnärliga fakultetens nya hus kommer att byggas med målsättningen att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. En del i detta är att använda återbrukat material där det är möjligt. En annan aspekt är att byggnaderna måste kunna utvecklas över tid och lokalerna får därför en flexibel utformning för att kunna ändras utefter universitetets framtida behov.

- Tillsammans med Göteborgs universitet skapar vi en effektiv och ändamålsenlig byggnad där Konstnärliga fakultetens alla ämnen kan samlas i lokaler som ger förutsättningar för framstående utbildning och forskning. Universitetsområdet vid Näckrosen stärks som en levande plats mitt i staden där människor kan mötas, uppleva konst och utbyta kunskap, säger Anna Alsborger, fastighetsdirektör på Akademiska Hus.

Bild
Gården mellan de tre byggnaderna, med ett pågående konstprojekt i trä.
Foto: Akademiska Hus/Tham & Videgård

Två nya byggnader och Artisten bildar ett kvarter

De nybyggda delarna kommer att bestå av ett kubformat hus i hörnet mot Götaplatsen och ett avlångt hus längs med Johannebergsgatan. Husen byggs samman med den del av Artisten som byggdes på 1990-talet, som ska renoveras och delvis byggas om inuti.

Huvudentrén till huset blir mot Götaplatsen och i hörnet Johannebergsgatan och Gösta Rahmns gata placeras fakultetens gallerilokaler med stora glasade partier mot gatan. Lite längre söderut, vid korsningen mellan Johannebergsgatan och Olof Wijksgatan integreras en uppgång från Västlänkens station Korsvägen i huset. Med uppgången öppnar byggnaden och universitetet upp ytterligare mot staden, genomströmning och folkliv på omgivande gator ökar och möjligheten till hållbart resande till och från campus förbättras.

Stor satsning på verkstäder och andra speciallokaler

I det nya huset skapas en mängd olika typer av lokaler, allt från projektarbetsrum, multisalar och kontor till rum som är specifika för de konstnärliga utbildningarna.

- Vi är sedan länge kända för våra fina verkstäder och andra speciella lokaler och det vill vi fortsätta vara även i framtiden. I det nya huset har vi satsat mycket på de speciallokaler som krävs för konstnärlig utbildning och forskning, såsom verkstäder för textil, metall, trä och keramik, konsertsalar, övningsrum, fotolabb, studios och blackboxar. Och såklart gallerier och scener där vi kan dela med oss av vår produktion, säger Sanne Kofod Olsen, dekan vid Konstnärliga fakulteten.

När allt är klart kommer Konstnärliga fakulteten att förfoga över totalt 26 200 m2 vilket är en betydande minskning i jämförelse med den yta fakulteten hyr idag. Att ytan kan minskas beror bland annat på att lokalerna kan anpassas till verksamheten redan från början, smarta planlösningar, mer effektiv förvaring av material och att det går att samnyttja många ytor, till exempel studentytor, mötesrum och café.

Arbetet med om- och tillbyggnaderna planeras starta i februari 2023.