Länkstig

Henric Benesch

Dekan

Konstnärliga fakultetskansliet
Besöksadress
Eklandagatan 86
41261 Göteborg
Postadress
Box 141
40530 Göteborg

Universitetslektor

Enheten för Design
Besöksadress
Kristinelundsgatan 6-8
41137 Göteborg
Postadress
Box 131
40530 Göteborg

Om Henric Benesch

Jag är utbildad som arkitekt vid Chalmers Tekniska Högskola och disputerade i design vid HDK vid Göteborgs universitet 2010. Sedan 2010 har jag varit verksam i en rad tvärdisciplinära forskningsprojekt nationell kontext: "Passionen för det reala" (VR 2006-2008), "Ingrepp- konst i stadsliv och stadsutveckling" (VR 2007-2009) samt "Mellanplats - Samspelet mellan medborgarinitiativ och inbjudet deltagande i stadsplanering: ett interaktionsforskningsprojekt" (Formas 2011-2013), såväl som i europeisk kontext: "TRADERS - 'Training Art and Design Researchers in Participation for Public Space" (FP7-PEOPLE-2013-ITN 2013-2017) samt "Critical Heritage Studies and the Future of Europe_Towards an integrated, interdisciplinary and transnational training model in cultural heritage research and management" (H2020-MSCA-ITN 2017-2021), där mina fokusområden har varit design och kritiska och institutionella perspektiv på deltagande och kunskapande. Sedan 2013 är jag aktiv vid Centrum för Kritiska Kulturarvstudier (CCHS) där jag med kollegor vid Institution för Kulturvård (GU) samt University College London (UCL) driver ett forskningskluster Curating the City, med fokus på urbant kulturarv.

Pågående arbete tillsammans med Onkar Kular berör design som en bredare form av läskunnighet, och frågor kring hur och var och av vem design som kunskapsområde kultiveras och kommer till utryck - The Right to Design. Jag arbetar också tillsamman med Ingrid Martins Holmberg, Dean Sully och Clare Melhuish och via CCHS i ett pågående projekt - Hidden Sites - med fokus på att synliggöra, problematisera och tillgängliggöra kulturarvsplatser utifrån ofta begränsade idéer om historieskrivning, tillgänglighet och bruk.

Jag handleder två doktorander: Franz James och Moniek Driesse

Sedan 2018 är jag Pro-dekan vid Konstnärliga Fakulteten.