Länkstig

Henric Benesch

Prodekan

Konstnärliga
fakultetskansliet
Besöksadress
Storgatan 43
41138 Göteborg
Postadress
Box 141
40530 Göteborg

Universitetslektor

Enheten för
Design
Besöksadress
Kristinelundsgatan 6-8
41137 Göteborg
Postadress
Box 131
40530 Göteborg

Om Henric Benesch

Jag är utbildad som arkitekt vid Chalmers Tekniska Högskola och disputerade i design vid HDK vid Göteborgs universitet 2010. Sedan 2010 har jag varit verksam i en rad tvärdisciplinära forskningsprojekt nationell kontext: "Passionen för det reala" (VR 2006-2008), "Ingrepp- konst i stadsliv och stadsutveckling" (VR 2007-2009) samt "Mellanplats - Samspelet mellan medborgarinitiativ och inbjudet deltagande i stadsplanering: ett interaktionsforskningsprojekt" (Formas 2011-2013), såväl som i europeisk kontext: "TRADERS - 'Training Art and Design Researchers in Participation for Public Space" (FP7-PEOPLE-2013-ITN 2013-2017) samt "Critical Heritage Studies and the Future of Europe_Towards an integrated, interdisciplinary and transnational training model in cultural heritage research and management" (H2020-MSCA-ITN 2017-2021), där mina fokusområden har varit design och kritiska och institutionella perspektiv på deltagande och kunskapande. Sedan 2013 är jag aktiv vid Centrum för Kritiska Kulturarvstudier där jag med kollegor vid Institution för Kulturvård (GU) samt University College London driver ett forskningskluster Curating the City, med fokus på urbant kulturarv.

Pågående arbete, tillsammans med kollegor inom design, pedagogik och juridik, berör design som en bredare form av läskunnighet, och frågor kring hur och var och av vem design som kunskapsområde kultiveras (The Right to Design). Jag arbetar också med kollegor inom film, fotografi, kulturvård och arkitektur med frågor kring synlighet och kunskapande med avseende på miljögifter och byggd miljö över tid (Toxic Heritage).

Jag handleder två doktorander: Franz James och Moniek Driesse