Bild
Foto av rumrepliken i Konstnärliga, i förgrunden syns ett trumset.
Länkstig

Rum-replik för akustiktest i Konstnärliga

Publicerad

I de delar av Konstnärliga som ska byggas om har en replik av ett av de framtida ensemblerummen konstruerats.
—Det är ett sätt att testa att alla installationer fungerar som vi vill, och kommer underlätta senare i byggskedet, berättar Sebastian Jannesson, universitetets tidigare samordnare för byggprojektet.

Det är i en av de gamla danssalarna i före detta Artisten som en komplett skalenlig replik av ett av de framtida ensemblerummen har byggts upp, som ett rum inne i rummet. Till och med korridoren utanför har byggts som en del av repliken.
—För vår del handlar det huvudsakligen om att testa akustiken och se till att det blir en välfungerande undervisningsmiljö i framtiden. Akademiska Hus använder repliken som ett sätt att testa installationer och dylikt, förklarar Sebastian Jannesson.

”Alla var väldigt imponerade”

I repliken har allt ifrån dörrautomatik, typ av textiler, placering av eluttag, belysning och synliga installationer till mängden akustikväggar testats. I våras prövades akustiken i rummet av ett tiotal lärarrepresentanter. Då provspelades trummor, bas, gitarr, klaviatur och sång.
—Alla var väldigt imponerade över hur rummet hade utformats och såg fram emot att få undervisa i de här miljöerna.

När Konstnärliga står färdigt kommer det finnas fem identiska rum som den tillfälliga repliken, samt ett antal lite mindre varianter.

Ett andra akustiktest

Bild
Akustiktest i rumrepliken. En grupp studenter spelar stråkinstrument.

I september ägde ett andra akustiktest rum. Då testades hur väl rummet fungerade för analoga ensembler.
 — Två studentensembler testade akustiken i rummet, en stråkkvartett och en brasskvintett. Det är två väldigt vanliga sättningar inom kammarmusik, berättar Tobias Granmo, som lektor i konstnärlig gestaltning vid Högskolan för scen och musik och undervisar i klassisk violin. Tobias Granmo som är ansvarig för kammarmusikkursen deltog själv under testet.

Genom att ljudabsorberande material togs bort från väggar och tak anpassades rummet för mer akustisk musik och fick då en mer klingande funktion och en mindre torr akustik. 
— Spelar man klassisk musik är det bra med efterklang i rummet, och stråkar vill till exempel gärna har mer efterklang än brass.

Tobias Granmo tycker att ljudet var bra och att takhöjden bidrog till detta. Det hade inte fungerat med mindre efterklang i rummet.
— Studenterna är ju vana vid en viss typ av lokaler i äldre hus, som vissa som fanns i Artisten, men det finns fördelare med nyare hus också. Till exempel bidrar ofta övningsrum med en lite svårare och torrare akustik till att studenterna blir mer lyhörda.

— Det var väldigt värdefullt att vi fick möjligheten att komma och provspela i rummet och ge våra tankar på det. Jag är glad att jag med kort varsel kunde få ihop två ensembler med mastersstudenter från orkesterprogrammet som var villiga att få komma och testa akustiken och ge sina synpunkter fastän de själva inte kommer att få chansen att spela i Konstnärliga. Det ska bli fantastiskt med ett nytt hus och det är verkligen något som alla välkomnar.

Bild
En grupp människor i varselkläder och bygghjälmar utanför gamla Artisten.