Göteborgs universitet

Lärarlyftet i slöjd

Under 2024 öppnar nya tillfällen för kurser inom lärarlyftet i ämnet slöjd. Ansökan öppnar 15 mars.