Länkstig

Ulf Dalnäs

Chef

Enheten för pedagogik: Bild och slöjd
Besöksadress
Kristinelundsgatan 6-8
Göteborg
Postadress
Box 131
40530 Göteborg

Vicedekan

Konstnärliga fakultetskansliet
Besöksadress
Eklandagatan 86
41261 Göteborg
Postadress
Box 141
40530 Göteborg

Avd-/Sektionschef, Inst

Enheten för pedagogik: Bild och slöjd
Besöksadress
Kristinelundsgatan 6-8
Göteborg
Postadress
Box 131
40530 Göteborg

Om Ulf Dalnäs

Jag har arbetat på universitetet sedan 1993, första tiden vid Musikhögskolan där jag har haft ett universitetslektorat. Med detta som grund var jag kursledare och studierektor vid Musikhögskolan och började sedan som utbildningsledare för fakulteten. Vidare har jag varit kanslichef för konstnärliga fakulteten och prefekt för HDK - Högskolan för design och konsthantverk, samt vicedekan för samverkan för konstnärliga fakulteten. Under den tiden har jag arbetat mycket både internationellt, nationellt och regionalt. Varit vicepresident för European League of Institutes of the Arts (ELIA) där jag satt i styrelsen i åtta år. Vi samlade 300 lärosäten inom konstnärliga området och bedrev mycket lobbyarbete i Bryssel och genomförde konferenser (har ansvarat för två stora med ca 500 delegater). Vidare var utsedd av regeringen att vara nationell Bolognaexpert under sex år. Där försökte vi arbeta för att koppla Sverige närmare övriga länder i Europa (46 länder, inte EU alltså). Jag är en engagerad person som ofta ser till att samla personer i nätverk och arbetar på att få saker att hända. Nu senast tog jag initiativ till Dynamo Väst, ett nätverk för gestaltad livsmiljö inom Västra Götaland. Har precis avslutat arbetet med den nationella utvärderingen av breddad rekrytering till våra universitet och högskolor där jag varit vice ordförande.

Är sedan 2020 vicedekan för samverkan vid konstnärliga fakulteten.

Från 2022 är jag enhetschef för pedagogiska enheten vid HDK-Valand där vi utbildar och forskar kring Slöjd och Bild från förskola till vuxnas lärande.