Göteborgs universitet
Bild
Konstnärliga fakultetens nya hus sett från Götaplatsen.
Konstnärliga fakultetens nya hus sett från Götaplatsen.
Foto: Tham & Videgård (skiss)
Länkstig

Konstnärliga

Nu pågår byggnationen av Konstnärliga fakultetens nya hus, Konstnärliga, i Näckrosområdet. Byggnaden kommer att ligga alldeles vid Götaplatsen. Syftet med huset är att samla alla ämnen på under ett tak i lokaler som kan ge förutsättningar för utbildning och forskning i världsklass. Huset ska stödja vår vision om interdisciplinära möten och perspektiv, vara en plats mitt i staden där människor kan mötas, uppleva konst och utbyta kunskap, och locka såväl studenter som medarbetare från hela världen.

En framtida byggnad för Konstnärliga fakulteten ingår i den utvecklingsplan för universitetsområde Näckrosen som Göteborgs universitet och Akademiska Hus tog fram under 2017.  Det är en långsiktig vision för att skapa ett centrum för konst och humaniora i mötesplats för akademi och samhälle, strategiskt placerad nära några av stadens stora kulturinstitutioner och kollektivtrafiknoden Korsvägen.

Arbetet med om- och tillbyggnaderna planeras starta i februari 2023. Det nya huset kommer att bestå av en ombyggd del av nuvarande Artisten, med inflyttning 2025, och två nybyggda delar som ska stå klara 2027.

Ersättningslokaler under byggtiden

Under tiden som den nya byggnaden förverkligas kommer hela Högskolan för scen och musik att behöva flytta ut tillfälligt till andra lokaler. Läs mer om dem under "Ersättningslokaler under byggarbete".

Fakta om Konstnärliga

  • Planerad inflytt i ombyggda lokaler är 2025
  • Planerad inflytt i nybyggda lokaler är 2027
  • Preliminär lokalarea är 26 200 kvadratmeter
  • En uppgång från Västlänkens station Korsvägen kommer att finnas i huset
  • Nyréns är programarkitekt och Tham & Videgård är husarkitekt
  • Akademiska Hus är fastighetsägare

Skisser över byggnader och omgivning

Foto: Tham & Videgård (skiss)
Foto: Tham & Videgård (skiss)
Foto: Tham & Videgård (skiss)
Foto: Tham & Videgård (skiss)
Foto: Tham & Videgård (skiss)
Foto: Tham & Videgård (skiss)