Göteborgs universitet
Bild
Skiss över Konstnärliga, sett från Götaplatsen
Foto: Tham & Videgård (skiss)
Länkstig

Konstnärliga

Konst och kultur är till för alla, och i vårt nya hus Konstnärliga får vi en ny mötesplats för kulturaktörer, kulturinstitutioner, kreativa näringar och för civilsamhället i stort. Det är en plats för kommande generationer av artister, musiker, skådespelare, konstnärer, konsthantverkare, designers och pedagoger. För oss innebär det en förstärkning av utbildning och forskning inom de konstnärliga områdena, men också en förstärkning av Göteborgs, regionens och hela Sveriges kulturella ekosystem.

Foto: Tham & Videgård (skiss)

Om Konstnärliga

Nu pågår byggnationen av Konstnärliga i Näckrosområdet. Byggnaden kommer att ligga alldeles vid Götaplatsen. Här kommer alla våra ämnen samlas under ett tak i lokaler som kan ge förutsättningar för utbildning och forskning i världsklass. Huset kommer stödja vår vision om interdisciplinära möten och perspektiv, vara en plats mitt i staden där människor kan mötas, uppleva konst och utbyta kunskap, och locka såväl studenter som medarbetare från hela världen.

En framtida byggnad för Konstnärliga fakulteten ingår i den utvecklingsplan för universitetsområde Näckrosen som Göteborgs universitet och Akademiska Hus tog fram under 2017.  Det är en långsiktig vision för att skapa ett centrum för konst och humaniora i mötesplats för akademi och samhälle, strategiskt placerad nära några av stadens stora kulturinstitutioner och kollektivtrafiknoden Korsvägen.

Det nya huset kommer att bestå av en ombyggd del av nuvarande Artisten och två nybyggda delar.

Flygfoto föreställandes Konstnärliga sett ovanifrån
Foto: Tham & Videgård (skiss)

Fakta

  • Preliminär lokalarea är 26 200 kvadratmeter
  • En uppgång från Västlänkens station Korsvägen kommer att finnas i huset
  • Tham & Videgård är husarkitekt
  • Nyréns är programarkitekt
  • Akademiska Hus är fastighetsägare

Skisser

Foto: Tham & Videgård (skiss)
Foto: Tham & Videgård (skiss)
Foto: Tham & Videgård (skiss)
Foto: Tham & Videgård (skiss)
Foto: Tham & Videgård (skiss)