Göteborgs universitet
Bild
Besökare på Gothenburg Design Festival bekantar sig med konsthantverk.
Foto: Natalie Greppi

Konsthantverk

Vill du utforska det samtida konsthantverkets möjligheter? Utbildningarna i konsthantverk på HDK-Valand erbjuder en mångsidig miljö som innefattar ett nära utbyte mellan undervisning, forskning och samhälle.

Alla samhällen behöver referenspunkter för att kunna forma sin framtid och orientera sig i nuet. Konsthantverk är en sådan referenspunkt genom sin koppling till människors behov och vardag, vilket gör konsthantverk till ett dynamiskt och angeläget konstnärligt område.

Som student i konsthantverk på HDK-Valand ges du möjlighet att initiera och utveckla konstnärliga projekt, fördjupa dina praktiska och teoretiska kunskaper genom undersökande arbetsmetoder samt bredda och fördjupa ett kritiskt och reflektivt tänkande.

Utbildningar inom konsthantverk på HDK-Valand ges på båda våra campus; Göteborg och campus Steneby i Dals Långed.

Inom konsthantverksutbildningarna i Göteborg finns ett treårigt kandidatprogram samt ett tvåårigt masterprogram. Båda dessa program har tre inriktningar; keramikkonst, smyckekonst och textilkonst. Du väljer inriktning när du ansöker till utbildningen. Undervisningen sker i ett nära samarbete mellan inriktningarna och vissa kurser läser studenterna tillsammans.

På campus Steneby kan du studera metallgestaltning, både som ett eget kandidatprogram och som inriktning på masterprogrammet i tillämpad konst och formgivning.

Som student inom konsthantverk på HDK-Valand arbetar du nära dina medstudenter och undervisande personal, som är utövande konstnärer, forskare och specialister inom sitt område. Du har din egen arbetsplats i anslutning till den välutrustade ämnesspecifika verkstaden. Konsthantverk på HDK-Valand är en komplett miljö som även erbjuder en forskarutbildning. Utöver våra program finns även fristående kurser i konsthantverk.

Lärare och studenter berättar

Navigate to video: Heiner Zimmermann professor i konsthantverk
Video (01:35)
Heiner Zimmermann professor i konsthantverk
Navigate to video: Meet Karin Kent Grundberg, student from the BFA Programme in Metal Art (ENG)
Video ( 01:25 )
Meet Karin Kent Grundberg, student from the BFA Programme in Metal Art (ENG)
Navigate to video: Meet students and teachers from the MFA Programme in Applied Arts and Design (ENG)
Video (03:39 )
Meet students and teachers from the MFA Programme in Applied Arts and Design (ENG)
Navigate to video: Meet Ruth Gilmour, student from the MFA Programme in Jewellery Art (ENG)
Video (01:23 )
Meet Ruth Gilmour, student from the MFA Programme in Jewellery Art (ENG)
Navigate to video: Studenten Daria Edström berättar om kandidatprogrammet i smyckekonst
Video (01:10 )
Studenten Daria Edström berättar om kandidatprogrammet i smyckekonst
Navigate to video: Meet Anne-Marie Dehon, student from the MFA Programme in Ceramic Art
Video (01:10)
Meet Anne-Marie Dehon, student from the MFA Programme in Ceramic Art
Navigate to video: Meet students and teachers from the BFA Programme in Metal Art (ENG)
Video (03:45)
Meet students and teachers from the BFA Programme in Metal Art (ENG)
Navigate to video: Meet Mhari Fraser, student from the MFA Programme in Metal Art (ENG)
Video (01:23)
Meet Mhari Fraser, student from the MFA Programme in Metal Art (ENG)

Digitala plattformar