Göteborgs universitet
Bild
Besökare på Gothenburg Design Festival bekantar sig med konsthantverk.
Foto: Natalie Greppi

Konsthantverk

Vill du utforska det samtida konsthantverkets möjligheter? Utbildningarna i konsthantverk på HDK-Valand erbjuder en mångsidig miljö som innefattar ett nära utbyte mellan undervisning, forskning och samhälle.

Alla samhällen behöver referenspunkter för att kunna forma sin framtid och orientera sig i nuet. Konsthantverk är en sådan referenspunkt genom sin koppling till människors behov och vardag, vilket gör konsthantverk till ett dynamiskt och angeläget konstnärligt område.

Som student i konsthantverk på HDK-Valand ges du möjlighet att initiera och utveckla konstnärliga projekt, fördjupa dina praktiska och teoretiska kunskaper genom undersökande arbetsmetoder samt bredda och fördjupa ett kritiskt och reflektivt tänkande.

Inom konsthantverksutbildningarna finns fem inriktningar: keramikkonst, smyckekonst, textilkonst metallgestaltning och Textil–Kropp–Rum. Undervisningen sker i ett nära samarbete mellan inriktningarna och som student utvecklar du dina projekt inom din valda specialitet. Du arbetar nära dina medstudenter och undervisande personal, som är utövande konstnärer, forskare och specialister inom sitt område.

Du har din egen arbetsplats i anslutning till den välutrustade ämnesspecifika verkstaden.

Konsthantverk på HDK-Valand består idag av ett treårigt kandidatprogram samt ett tvåårigt masterprogram. Båda programmen har inriktningarna keramikkonst, smyckekonst, textilkonst metallgestaltning och Textil–Kropp–Rum (endast masterprogram). Du väljer inriktning när du ansöker till utbildningen. Konsthantverk på HDK-Valand är en komplett miljö som även erbjuder en forskarutbildning. Utöver ordinarie programkurser finns även fristående kurser i konsthantverk.

Observera att utbildningarna i keramikkonst, smyckekonst och textilkonst ges i Göteborg, medan metallgestaltning och Textil–Kropp–Rum ges vid HDK-Valand i Steneby.

Antagningen till Konstnärligt kandidatprogram i Textil-Kropp-Rum är just nu vilande. Det innebär att inga ansökningar tas emot för utbildningen i dagsläget och att programmet inte kommer att gå hösten 2023.

Lärare och studenter berättar

Video (01:35)
Heiner Zimmermann professor i konsthantverk
Video ( 01:25 )
Meet Karin Kent Grundberg, student from the BFA Programme in Metal Art (ENG)
Video (03:39 )
Meet students and teachers from the MFA Programme in Applied Arts and Design (ENG)
Video (01:23 )
Meet Ruth Gilmour, student from the MFA Programme in Jewellery Art (ENG)
Video (01:10 )
Studenten Daria Edström berättar om kandidatprogrammet i smyckekonst
Video (01:10)
Meet Anne-Marie Dehon, student from the MFA Programme in Ceramic Art
Video (03:45)
Meet students and teachers from the BFA Programme in Metal Art (ENG)
Video (01:23)
Meet Mhari Fraser, student from the MFA Programme in Metal Art (ENG)