Navigate to video: Vad lär man sig på utbildningen? Programansvarig och studenter berättar (ENG)
Video (03:39)
Vad lär man sig på utbildningen? Programansvarig och studenter berättar (ENG)
Bild
Länkstig

Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning, Metallgestaltning

Program
K2TIK-MEGE
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Bengtsfors
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-6A50G
Ansökan stängd

Kort om inriktningen

Programmet Tillämpad konst och formgivning är ett masterprogram med tre inriktningar – Metallgestaltning, Möbeldesign inriktning Trä och Textil–Kropp–Rum – där du fokuserar på material, metod och görande med utgångspunkt i begreppen material, kropp och rum.

I den 1 200 kvadratmeter stora smedjan får du som valt inriktning Metallgestaltning förutsättningar för ett mångsidigt, tredimensionellt och experimentellt skapande i alla format.

Andra inriktningar

Om utbildningen

Utbildningen ger dig förutsättningar att arbeta med uppdrag för privata och offentliga uppdragsgivare, utställningar och egen konstnärlig verksamhet.

Du arbetar självständigt och experimentellt och reflekterar genom ditt arbete över samhällsrelaterade lokala och globala frågeställningar. Du möter studenter inom programmets övriga inriktningar i gemensamma kurser i teori, skrivande och entreprenörskap samt under examinationer. Övriga inriktningar på programmet är: Möbeldesign inriktning Trä samt Textil–Kropp–Rum.

Under utbildningen pågår bland annat diskussion kring frågor som gäller deltagandeperspektiv vid arbeten i det offentliga rummet.

Valfriheten i programmet är stor och kräver en hög grad av oberoende, självständighet och personlig motivation. Du formulerar dina projekt tillsammans med professor inom ditt ämne, med utgångspunkt i kursens lärandemål.

Programmet är ett internationellt masterprogram vilket innebär att undervisningsspråket är engelska.

Lär känna lärare och övrig personal på Enheten för design och konsthantverk Steneby.

Följ Metallgestaltning på Facebook och Instagram. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen eller motsvarande samt språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B. Därtill krävs godkänt arbetsprov. Arbetsprovet ska visa både konstnärlig och teknisk förmåga nödvändig för att tillgodogöra sig utbildningen.

Arbetsprov

Här hittar du instruktioner till arbetsprovet för Konstnärligt Masterprogram i Tillämpad Konst och Formgivning.

Läs mer om Arbetsprov

Urval

Urvalet baseras på arbetsprov och intervju.

Efter studierna

Utbildningen ger dig förutsättningar att arbeta med uppdrag för privata och offentliga uppdragsgivare, utställningar och egen konstnärlig verksamhet. Du har dessutom förberedande kunskaper för att söka vidare till forskarutbildning inom området.

Så är det att plugga

Undervisningen

Under första året får du möjlighet att lära känna din verkstad, maskinpark och att starta ditt verkstads- och studiobaserade projekt. Du fördjupar dina ämneskunskaper, tränar dig på att driva projekt, utvecklar kunskaper om entreprenörskap, formulerar en plan för din framtida praktik och bygger upp din portfolio.

Andra året börjar med diskussioner kring samtida debatter i relation till det egna arbetet. Du reflekterar över din kontext, dina referenser och presentationsformer. Ditt experimenterande arbete i verkstaden fortsätter, som grund för ditt kommande examensarbete. Under examensarbetet har du tillgång till en extern handledare. Examinationer genomförs med externa opponenter. Terminen avslutas med examensutställning. 

Lokaler

HDK-Valands verksamhet på Campus Steneby har verkstäder för metall, möbeldesign och textil.

Vi uppmuntrar dig att tänka nytt, att arbeta med experimentella tekniker och material. I HDK-Valands alla verkstäder arbetar tekniker med lång erfarenhet, som kan ge dig stöd och råd i dina projekt.

Läs mer om lokaler