Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Smycken i utställning
Foto: Oskar Dominic Summerton Making by Hand 2020. Photo: Natalie Greppi
Länkstig

Konstnärligt masterprogram i konsthantverk, Smyckekonst

Program
K2TIL-SMYK
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-6A50E
Ansökan stängd

Kort om inriktningen

Sammanfattning
Masterprogrammet i konsthantverk med inriktning smyckekonst bygger på konstnärlig utforskning genom material och koncept. Som student på programmet får du en djupare förståelse för materialet, utforskar smyckekonstens potential för konstnärligt uttryck och undersöker förhållandet mellan människor och objekt. Du kommer att utveckla färdighetsbaserad kunskap och förbättra ditt konstnärliga utförande baserat på dina egna konstnärliga undersökningar inom smyckekonst.

Andra inriktningar

Om utbildningen

Alla samhällen behöver referenspunkter för att forma sin framtid och för att orientera sig i nuet. Konsthantverk utgör en sådan referenspunkt genom sina förbindelser med mänskliga behov och aktiviteter. Ämnet konsthantverk sträcker sig från tradition till vetenskap och bildar en spännande, konstnärlig arena. Masterprogrammet i konsthantverk vid HDK-Valand i Göteborg är en heltäckande miljö som involverar ständiga utbyten och interaktioner mellan grundutbildning, forskning och samhälle.

Masterprogrammet i konsthantverk har tre inriktningar:
smyckekonst, keramikkonst och textilkonst. Du går kurserna i programmet tillsammans med studenter från andra inriktningar, men ditt arbete görs inom smyckekonst.

Under din utbildning kommer du att utveckla din förmåga att initiera och lösa konstnärliga projekt, som bidrar till avgörande självförtroende i dina egna arbetsmetoder. Detta kräver självständighet och förmåga till initiativ. Som student får du möjlighet att bredda din referensram, utveckla utforskande konstnärliga arbetsmetoder och fördjupa dina tekniska och teoretiska kunskaper. Våra studiegrupper är små och du kommer att arbeta i nära samarbete med medstudenter och personal. 

Konstnärlig utforskning genom material och koncept är grunden för programmet. Kursarbetet uppmuntrar utvecklingen av färdighetsbaserad kunskap, främjar debatt om betydelsen av materiella utforskningar och undersöker konsthantverkens konceptuella identitet. Genom ateljéarbete, teori, skrivande och reflektion kommer du att forma ditt konstnärliga uttryck och få ytterligare stöd via föreläsningar, seminarier och handledning. Den konstnärliga och undersökande processen utgör grunden för programmet och du får tillgång till välutrustade verkstäder och studieplatser mitt i centrala Göteborg.

Inriktning smyckekonst

Om du väljer inriktning smyckekonst har du stora möjligheter att arbeta i olika material. I inriktningens välutrustade verkstad hittar du till exempel maskiner och verktyg för att arbeta med smide, lödning, gjutning, etsning, emaljering, anodisering och 3D-tryckning.

Programstruktur och innehåll

Den första terminen börjar med en ämnesspecifik praktisk och teoretisk introduktion där du redogör för ditt fokus och mål för dina studier. Materialbaserade, praktiska, tekniska och kontextuella erfarenheter breddas genom utforskande undersökningar och konstnärligt risktagande.

Under andra terminen kommer du att skapa fördjupande konstnärliga projekt för att utveckla förståelsen för dina val, arbetsmetoder och kontexten du arbetar i ur ett historiskt och samtida hantverksperspektiv.

Under tredje terminen flyttas fokus från den självinitierade blicken till betraktarens blick: att se och att bli sedd. Utställningsformatet granskas i praktik och teori. Förutsättningar för ett professionellt arbetsliv tas upp. Du påbörjar ditt självständiga examensarbete denna termin.

Under fjärde terminen kommer du att slutföra ditt självständiga examensarbete, som omfattar ett större konstnärligt arbete, en examensrapport och en presentation av projektet inom ramen för en examensutställning.

Lär känna lärare och övrig personal på Enheten för konsthantverk och fri konst.

Är du nyfiken på tidigare studenters arbeten? Se 2021 års examensprojekt här.

Läs mer om HDK-Valand – Högskolan för konst och design här. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen eller motsvarande samt språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B. Därtill krävs godkänt arbetsprov.

Instruktioner för ansökan

Här hittar du ansökningsinstruktioner för konstnärligt masterprogram i Konsthantverk.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Urvalet baseras på arbetsprover.

Efter studierna

En avslutad utbildning ger kvalifikationer för ett professionellt yrkesliv som keramik-, smycke- eller textilkonstnär. Du har dessutom förberedande kunskaper för att söka vidare till forskarutbildning inom området.

Så är det att plugga

Undervisningen

Masterprogrammet har ett nära kunskapsutbyte och samarbete med både kandidatprogrammen och forskarutbildningen inom konsthantverk på HDK-Valand och är en del av den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Programmet är ett internationellt masterprogram, vilket innebär att undervisningsspråket är engelska. Undervisning på svenska sker om endast svensktalande lärare och studenter är närvarande.

Lokaler

På HDK-Valand strävar vi efter att tillhandahålla en så komplett miljö som möjligt, men vi samarbetar även med andra institutioner inom universitetet och externa aktörer.

På Kristinelundsgatan 6-8 i Göteborg, där programmet ges,  finns välutrustade verkstäder för bildbehandling, metall, trä, keramik, smyckekonst och textil. 

Läs mer om lokaler