Navigate to video: Vad är kännetecknande för kandidatprogrammet i konsthantverk?
Video (02:54)
Vad är kännetecknande för kandidatprogrammet i konsthantverk?
Bild
Länkstig

Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Keramikkonst

Program
K1KHV-KERA
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-7G50E
Ansökan stängd

Kort om inriktningen

Kandidatprogrammet i konsthantverk tar sin utgångspunkt i material, teknik och konstnärliga processer. Utifrån din valda inriktning inom keramikkonst undersöker du materialet lera genom olika uttryckssätt och sammanhang. Området keramikkonst utvecklas ständigt i dialog med andra konstområden, samhället och historien och kan innefatta allt från den handdrejade koppen till lerbaserad performance.

Andra inriktningar

Om utbildningen

Utbildningen varvar teori och praktik och uppmuntrar dig till självständigt, kritiskt tänkande och skapande. Du vägleds under tre år mot ett allt mer självständigt och komplext arbete inom området. Stor vikt läggs vid din konstnärliga utveckling där diskussion och handledning, både individuellt och i grupp, är en betydelsefull del av undervisningen. Under utbildningen gör vi återkommande utställningar, studiebesök och resor där du får möta publik och yrkesverksamma konstnärer. Detta ger dig en bra inblick i vad som händer inom samtida konst och konsthantverk.

Kurser i visuell gestaltning, teori och historia, skrivande och presentationsteknik sker tillsammans med studenter från inriktningarna i smyckekonst och textilkonst, liksom seminarier kring ämnen som berör konstnärligt skapande och rollen som yrkesverksam konstnär. Undervisning inom material och tekniker är generellt fokuserad på keramikområdet, övriga verkstäder kan användas i mån av plats och i samråd med ansvariga tekniker.

Valbara kurser

I flera av de program som ges vid institutionen ingår valbara obligatoriska programkurser. Kurserna syftar till att komplettera kunskaper inom andra konstnärliga praktiker och innehåller möjligheter till att utveckla dina färdigheter och förmågor. Inom de valbara kurserna möter du studenter över ämnesgränserna och mellan årskurserna. Du söker de valbara kurserna utifrån ett årligen fastställt kursutbud.

Lär känna lärare och övrig personal på Enheten för konsthantverk och fri konst.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Arbetsprov

Här hittar du instruktioner för arbetsprovet till konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk med inriktning keramikkonst.

Läs mer om Arbetsprov

Urval

Urvalet baseras på arbetsprov och intervju.

Efter studierna

Utbildningen ger dig förutsättningar att arbeta som konstnär med specialkunskaper inom området keramik. Utbildningen förbereder dig även för fortsatta studier på avancerad nivå.

Så är det att plugga

Undervisningen

Det första året introduceras du till området keramikkonst genom olika tekniker, arbetsmetoder och uttryck. Du får även undersöka och utveckla din arbetsprocess och ditt konstnärliga språk.

Under det andra året tillägnar du dig fördjupade kunskaper i teknik, metod och uttryck genom att koncentrera dig runt teman i längre kurser och projekt. Du får också tillfälle att sätta keramikkonst-området och ditt eget konstnärliga språk i relation till omvärld, samtid och historia. 

Tredje året bygger du vidare på dina kunskaper och använder dem för att självständigt formulera dina projekt inom ramen för kurser och uppgifter. På så sätt får du etablera och förstärka ditt konstnärliga språk. Under vårterminen genomför du ett examensarbete där du får visa din förmåga att självständigt driva ett konstnärligt fördjupningsarbete inom en given tidsram. 

Lokaler

På HDK-Valand strävar vi efter att tillhandahålla en så komplett miljö som möjligt, men vi samarbetar även med andra institutioner inom universitetet och externa aktörer.

På Kristinelundsgatan 6-8 i Göteborg, där programmet ges,  finns välutrustade verkstäder för bildbehandling, metall, trä, keramik, smyckekonst och textil. 

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

HDK-Valand samarbetar med en rad motsvarande utbildningar runt om i världen som möjliggör utbytesstudier under din utbildning.