Bild
Videoomslag: Nils Kristofersson sitter på en stol och tittar snett nedåt.
Länkstig

Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Smyckekonst

Program
K1KHV-SMYC
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-7G50F
Programinnehåll
Ansökan stängd

Kort om inriktningen

Kandidatprogrammet i konsthantverk tar sin utgångspunkt i material, teknik och konstnärliga processer. Utifrån din valda inriktning inom smyckekonst utforskar du relationen mellan människan som bärare och smycket. Grunden för utbildningen är ett personligt, konstnärligt uttryck, som får tid och plats att utvecklas. Utbildningen är den enda i sitt slag i Norden.

Andra inriktningar

Om utbildningen

Utbildningen varvar teori och praktik och uppmuntrar dig till självständigt kritiskt tänkande och skapande. Första tiden ligger fokus på material och teknik, sedan vägleds du mot ett allt mer självständigt och komplext arbete inom området. En del av studierna är planlagda som diskussionsseminarier kring ämnen som berör konstnärligt skapande och rollen som yrkesverksam smyckeskonstnär.

Våra lärare, som är specialiserade i olika konstnärliga områden, vägleder och stödjer din utveckling. Kurser i specialtekniker ges också, som till exempel gjutning, emaljering och smide.

Kurser i visuell gestaltning, historia, skrivande, kommunikation och teoribildning inom konsthantverk, konst och design sker tillsammans med studenter från inriktningarna i keramikkonst och textilkonst.

Valbara kurser

I flera av de program som ges vid institutionen ingår valbara obligatoriska programkurser. Kurserna syftar till att komplettera kunskaper inom andra konstnärliga praktiker och innehåller möjligheter till att utveckla dina färdigheter och förmågor. Inom de valbara kurserna möter du studenter över ämnesgränserna och mellan årskurserna. Du söker de valbara kurserna utifrån ett årligen fastställt kursutbud.

Lär känna lärare och övrig personal på Enheten för konsthantverk och fri konst.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Arbetsprov

Här hittar du instruktioner för arbetsprovet till konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk med inriktning smyckekonst.

More information about Arbetsprov

Urval

Urvalet baseras på arbetsprov och intervju.

Efter studierna

Utbildningen ger dig förutsättningar att arbeta med egen verksamhet som konstnär med specialkunskaper inom området smyckekonst. Utbildningen förbereder dig även för fortsatta studier på avancerad nivå.

Så är det att plugga

Undervisningen

Det första året är grundläggande och inriktas till stor del på fördjupade kunskaper i teknik, metod och uttryck och är uppbyggt kring materialens egenskaper. Du får även tid att etablera och förstärka ditt konstnärliga språk, undersöka hur din konstnärliga idé möter social relevans.

Andra året betonas medvetenheten om relationen till omvärld, samtid och historia. Du får en orientering i pågående diskussioner inom konsthantverk, design och konst. 

Under det tredje året ges större utrymme för individuellt formulerade projekt av den studerande i samråd med handledare. Vårterminen avslutas med ett examensarbete där du får visa din förmåga att självständigt driva ett konstnärligt fördjupningsarbete inom en given tidsram. 

Lokaler

På HDK-Valand strävar vi efter att tillhandahålla en så komplett miljö som möjligt, men vi samarbetar även med andra institutioner inom universitetet och externa aktörer.

På Kristinelundsgatan 6-8 i Göteborg, där programmet ges,  finns välutrustade verkstäder för bildbehandling, metall, trä, keramik, smyckekonst och textil. 

Läs mer om lokaler