Bild
Resource Gallery, Marilen Rauch & Irvandy Syafruddin, Clay Lab 2021 Photo: Rauch & Syafruddin
Foto: Resource Gallery, Marilen Rauch och Irvandy Syafruddin, Clay Lab (detalj) 2021 Foto: Rauch och Syafruddin
Länkstig

Konstnärligt masterprogram i konsthantverk, Keramikkonst

Program
K2TIL-KERA
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-6A50J
Ansökan stängd

Kort om inriktningen

Masterprogrammet i konsthantverk med inriktning keramikkonst bygger på konstnärlig utforskning genom material och koncept. Som student på programmet får du en djupare förståelse för materialet, utforskar variationsrikedomen i keramiskt uttryck och undersöker dialogen mellan utövare, metod, material och den omgivande världen. Du kommer att utveckla färdighetsbaserad kunskap och förbättra ditt konstnärliga utförande på dina egna konstnärliga undersökningar inom keramikkonst.

Andra inriktningar

Om utbildningen

Alla samhällen behöver referenspunkter för att forma sin framtid och för att orientera sig i nuet. Konsthantverk utgör en sådan referenspunkt genom sina förbindelser med mänskliga behov och aktiviteter. Ämnet konsthantverk sträcker sig från tradition till vetenskap och bildar en spännande, konstnärlig arena. Masterprogrammet i konsthantverk vid HDK-Valand i Göteborg är en heltäckande miljö som involverar ständiga utbyten och interaktioner mellan grundutbildning, forskning och samhälle.

Masterprogrammet i konsthantverk har tre inriktningar:
smyckekonst, keramikkonst och textilkonst. Du går kurserna i programmet tillsammans med studenter från andra inriktningar, men ditt arbete görs inom keramikkonst.

Under din utbildning kommer du att utveckla din förmåga att initiera och lösa konstnärliga projekt, som bidrar till avgörande självförtroende i dina egna arbetsmetoder. Detta kräver självständighet och förmåga till initiativ. Som student får du möjlighet att bredda din referensram, utveckla utforskande konstnärliga arbetsmetoder och fördjupa dina tekniska och teoretiska kunskaper. Våra studiegrupper är små och du kommer att arbeta i nära samarbete med medstudenter och personal. 

Konstnärlig utforskning genom material och koncept är grunden för programmet. Kursarbetet uppmuntrar utvecklingen av färdighetsbaserad kunskap, främjar debatt om betydelsen av materiella utforskningar och undersöker konsthantverkens konceptuella identitet. Genom ateljéarbete, teori, skrivande och reflektion kommer du att forma ditt konstnärliga uttryck och få ytterligare stöd via föreläsningar, seminarier och handledning. Den konstnärliga och undersökande processen utgör grunden för programmet och du får tillgång till välutrustade verkstäder och studieplatser mitt i centrala Göteborg. 

Inriktning keramikkonst

Inriktningen keramikkonst har ljusa och vackra verkstäder, flera elektriska ugnar och tre kombinerade el- och gasugnar. Vi har gips-, gjut- och glasverkstäder. Du får också tillgång till verkstaden på Nääs, som har en unik ugnspark med en anagamaugn, en saltglasugn och en tunnelugn – samtliga vedeldade.

Programstruktur och innehåll

Under den första terminen introduceras du för olika verktyg och metoder med syfte att identifiera det egna intresseområde inom sin valda inriktning; keramikkonst, smyckekonst eller textilkonst.

Under den andra terminen genomför du fördjupade gestaltande projekt inom sin valda ämnesinriktning och utvecklar insikter kring egna arbetsmetoder och konstnärliga val. Konsthantverket och det publika rummet undersöks i teori och praktik.

Under den tredje terminen fördjupar du dig i sin konstnärliga praktik och kunskap kring material, teknik och gestaltning. Du påbörjar sitt examensprojekt genom att formulera projektplan och teoretisk grund för det självständiga arbetet parallellt med det praktiska utforskande arbetet.

Under den fjärde terminen slutför du ditt självständiga examensprojekt som inkluderar ett större gestaltande arbete, en examensrapport och presentation av projektet inom ramen för en examensutställning.

Valbara programkurser

I flera av de program som ges vid institutionen ingår valbara obligatoriska programkurser. Kurserna syftar till att komplettera kunskaper inom andra konstnärliga praktiker och innehåller möjligheter till att utveckla dina färdigheter och förmågor. Inom de valbara kurserna möter du studenter över ämnesgränserna. Du söker de valbara kurserna utifrån ett årligen fastställt kursutbud.

Lär känna lärare och övrig personal på Enheten för konsthantverk och fri konst.

Följ programmet på Instagram!

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen eller motsvarande samt språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B. Därtill krävs godkänt arbetsprov.  

Arbetsprov

Här hittar du instruktioner för arbetsprovet till konstnärligt masterprogram i konsthantverk.

Läs mer om Arbetsprov

Urval

Urvalet baseras på arbetsprov och intervju.

Efter studierna

En avslutad utbildning ger kvalifikationer för ett professionellt yrkesliv som keramikkonstnär. Du har dessutom förberedande kunskaper för att söka vidare till forskarutbildning inom området.

Så är det att plugga

Undervisningen

Under utbildningen får du tillfälle att utveckla din förmåga att initiera och driva konstnärliga projekt, vilket kräver självständighet och initiativförmåga. Stor vikt läggs vid att skapa förtroende för din egen arbetsmetod.

Det individuella ateljéarbetet kombineras med gemensamma och individuella genomgångar, muntlig och skriftlig presentation, teoretiska diskussioner och seminarier för att ge dig redskap att analysera ditt arbete. 

Masterprogrammet har ett nära kunskapsutbyte och samarbete med både kandidatprogrammet och forskningen på HDK-Valand och är en del av den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. 

Programmet är ett internationellt masterprogram, vilket innebär att undervisningsspråket är engelska. Undervisning på svenska sker om endast svensktalande lärare och studenter är närvarande. 

Lokaler

På HDK-Valand strävar vi efter att tillhandahålla en så komplett miljö som möjligt, men vi samarbetar även med andra institutioner inom universitetet och externa aktörer.

På Kristinelundsgatan 6-8 i Göteborg, där programmet ges,  finns välutrustade verkstäder för, metall, trä, keramik, smyckekonst, textil och bildbehandling. 

Läs mer om lokaler