Navigate to video: Vad är kännetecknande för kandidatprogrammet i konsthantverk?
Video (02:54)
Vad är kännetecknande för kandidatprogrammet i konsthantverk?
Bild
Länkstig

Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Textilkonst

Program
K1KHV-TEXT
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-7G50G
Ansökan stängd

Kort om inriktningen

Kandidatprogrammet i konsthantverk tar sin utgångspunkt i material, teknik och konstnärliga processer. Utifrån din valda inriktning inom textilkonst utvecklar du praktisk skicklighet, kritisk och analytisk förmåga och konstnärlig integritet.

Andra inriktningar

Om utbildningen

Det textila fältet är en rik källa att förhålla sig konstnärligt till. Programmet vilar på tre grundläggande principer som samverkar. Alla projekt – oavsett teknik, material eller uttryck – rör sig mellan dessa tre områden:

  • Yta: textur, färg, mönster
  • Struktur: konstruktion, sammanfogning, uppbyggnad
  • Sammanhang: tolkning, koncept, omvärld.

Utbildningen varvar teori och praktik och uppmuntrar dig till självständigt kritiskt tänkande och skapande. Första tiden ligger fokus på material och teknik, sedan vägleds du mot ett allt mer självständigt och komplext arbete inom området.

Genom föreläsare, gästlärare, workshops och studiebesök får du perspektiv och inspiration till ditt arbete och kan sätta det i relation till teori samt vår omvärld, samtid och historia. Som student uppmuntras du att delta i nationella och internationella utbyten och utställningar som ligger till grund för framtida nätverk.

Kurser i visuell gestaltning, historia, skrivande, kommunikation och teoribildning inom konsthantverk, konst och design sker tillsammans med studenter från inriktningarna i keramikkonst och smyckekonst.

Valbara kurser

I flera av de program som ges vid institutionen ingår valbara obligatoriska programkurser. Kurserna syftar till att komplettera kunskaper inom andra konstnärliga praktiker och innehåller möjligheter till att utveckla dina färdigheter och förmågor. Inom de valbara kurserna möter du studenter över ämnesgränserna och mellan årskurserna. Du söker de valbara kurserna utifrån ett årligen fastställt kursutbud.

Lär känna lärare och övrig personal på Enheten för konsthantverk och fri konst.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Arbetsprov

Här hittar du instruktioner för arbetsprovet till konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk med inriktning textilkonst.

Läs mer om Arbetsprov

Urval

Urvalet baseras på arbetsprov och intervju.

Efter studierna

Utbildningen ger dig förutsättningar att arbeta med egen verksamhetsom konstnär
med specialkunskaper inom området textilkonst. Utbildningen förbereder dig även för fortsatta studier på avancerad nivå. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Det första året är grundläggande och inriktas till stor del på fördjupade kunskaper i teknik, metod och uttryck och är uppbyggt kring materialens egenskaper. Du får även tid att etablera och förstärka ditt konstnärliga språk, undersöka hur din konstnärliga idé möter social relevans.

Andra året betonas medvetenheten om relationen till omvärld, samtid och historia. Du få en orientering i pågående diskussioner inom konsthantverk, design, konst och offentlig gestaltning.

Under det tredje året ges större utrymme för individuellt formulerade projekt av den studerande i samråd med handledare. Möjlighet till praktik eller studieutbyte med en annan skola ges. Vårterminen avslutas med ett examensarbete där du får visa din förmåga att självständigt driva ett konstnärligt fördjupningsarbete inom en given tidsram.

Lokaler

På HDK-Valand strävar vi efter att tillhandahålla en så komplett miljö som möjligt, men vi samarbetar även med andra institutioner inom universitetet och externa aktörer.

På Kristinelundsgatan 6-8 i Göteborg, där programmet ges,  finns välutrustade verkstäder för bildbehandling, metall, trä, keramik, smyckekonst och textil. 

Läs mer om lokaler