Länkstig

Andrea vann pris för masteruppsats om slow fashion

Publicerad

Handelshögskolealumnen Andrea Norberg vann pris för sin masteruppsats om slow fashion. Priset delas ut av Handelns forskningsstiftelse och vinnaren får ett stipendium om 20 000 kr.

Grattis till priset! Vad handlar din uppsats om?
Min uppsats handlar om hållbar klädkonsumtion från ett konsumentperspektiv, där jag intervjuat 12 karriärfokuserade kvinnor som är 24-30 år. Denna målgrupp var intressant ur ett handelsperspektiv då personerna i studien redan vid relativt låg ålder har hållbara värderingar och är inom snar framtid köpstarka inom handeln.

Vilka slutsatser kunde du dra från din undersökning?
En tydlig slutsats var att samtidigt som hållbarhet indikerar status för denna grupp, var en fortsatt konsumtion av trender ett sätt att interagera med sin samtid. Detta innebär en inre stress där intresset för hållbarhet och konsumtion av trender krockar, och individerna vände sig då till alternativ konsumtion för att lindra den ångest som krocken medförde. Istället för att handla trender i butik lånade de kläder, sydde om kläder och som absolut sista utväg köpte de i butik. En annan viktig slutsats var att denna kundgrupp dessutom tog väldigt god hand om sina kläder och handlade med intentionen att bära kläderna i flera år.

Vem kan ha nytta av kunskapen?
Kunskapen kring hur denna kundgrupp förhåller sig till hållbar klädkonsumtion kan vara nyttig för klädföretag som ännu inte påbörjat sitt hållbarhetsarbete eller för nya innovativa företagsmodeller inom klädindustrin - från produktion till marknadsföring.

Juryns bedömning

”Uppsatsen speglar det dilemma som miljömedvetna, unga, yrkesverksamma kvinnliga konsumenter måste hantera i sin konsumtion av kläder: hur de kan konsumera hållbart och samtidigt trendigt för att bygga sin identitet som karriärkvinna. Baserat på 10 kvalitativa konsumentintervjuer visar studien hur dessa kvinnor ser på hållbarhet och mode samt hur de praktiserar slow fashion. Uppsatsen belyser ett ämne som är både viktigt och aktuellt för handeln och bidrar därmed med värdefull kunskap till modebranschen, inte minst om hur handeln kan bemöta denna målgrupp.”

Juryn bestod av:
JohnOlof Olsson, Gillblads, Ordförande i styrelsen för Handelns forskningsstiftelse i Göteborg
Per Andersson, HUI Research, senior konsult
Per Collins, ICA Kvantum Munkebäck, styrelsemedlem i Handelns forskningsstiftelse i Göteborg
Lena Hansson, föreståndare Centre for Retailing, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Läs uppsatsen

Contextualizing slow fashion – disentangling meanings of sustainable clothing consumption among young professionals av Andrea Norberg.

Om uppsatspriset

Handelns forskningsstiftelses uppsatspris delas ut årligen till en kandidat- och en masteruppsats. Utlysningen vänder sig till alla studenter på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Syftet är att stimulera studenter att studera och fördjupa sig inom frågeställningar som berör handel i sina kandidat- eller masteruppsatser.