Bild
ett porträtt på Barbara Czarniawska
Foto: Handelshögskolan
Länkstig

Organisationsforskaren Barbara Czarniawska har avlidit

Publicerad

Seniorprofessor Barbara Czarniawska har beskrivits som nyskapande, inspirerande och alltid nyfiken. Under sin drygt 50 år långa akademiska karriär arbetade hon för att bredda förståelsen för och kunskapen om organisation och organisering.

Bild
porträttbild på Barbara Czarniawska
Foto: Handelshögskolan

Barbara Czarniawska växte upp och disputerade i Warszawa. Efter postdoc-studier vid amerikanska MIT kom hon till Sverige 1984. År 1996 fick hon erbjudanden från både Yale University och Cambridge University, men valde då Gothenburg Research Institute (GRI), det tvärvetenskapliga forskningsinstitutet vid Göteborgs universitets Handelshögskola.

Skapade teorin om översättning

Ämnesmässigt knöt Barbara Czarniawska samman insikter från studier av teknik och samhälle samt humaniora, med de framväxande resultaten från svenska fallstudier av organisering. Med det som grund skapade hon teorin om översättning, den ständigt pågående förhandling och tolkning som är en central del i organisationsförändringar. Barbara Czarniawska fokuserade på processer som leder till organisering, och bidrog med insikter om hur konstruktionen av genus formar arbetslivet på olika sätt i olika länder.

Hennes vetenskapliga gärning uppmärksammades genom ledamotskap i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, Kungliga Vetenskapsakademin, Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället, Societas Scientiarum Finnica och the British Academy. Hon tilldelades under sin livstid inte mindre än sex hedersdoktorat vid olika lärosäten och länder. 

Barbara Czarniawska handledde ovanligt många doktorander både i Sverige och utomlands. Hennes internationella nätverk var omfattande och hennes gedigna språkkunskaper bidrog till att hon löpande publicerade och undervisade på engelska, italienska, svenska och polska.

Barbara Czarniawska avled efter en tids sjukdom den 7 april 2024. Hon blev 75 år gammal.