Göteborgs universitet
Bild
Foto: Matt Botsford on Unsplash

Hitta rätt forskare

Här hittar du rätt forskare på Gothenburg Research Institute. Vi har experter inom olika områden som rör konsumtion, hållbarhet, mångfald och management. I nuläget verkar GRI:s forskare inom fem tvärvetenskapliga forskningsprogram på institutet. Dessutom är Centrum för konsumtionsforskning en del av GRI, med forskare från olika vetenskaper.

Arbete, ekonomi och näringsliv

Bank Management
Sten Jönsson
Gunnar Wahlström
Sven Hemlin 
Mikael Wickelgren
Airi Rovio-Johansson
Roy Liff

Bedömning av kreditrisker
Sven Hemlin
Gunnar Wahlström
Magnus Jansson
Roy Liff

Chefs-medarbetar- och ledarskap
Sven Hemlin
Roy Liff
Rolf Solli
Sten Jönsson 
Airi Rovio-Johansson
Ulla Eriksson-Zetterquist

Redovisning
Gunnar Wahlström
Svetlana Sabelfeld

Innovation och kreativitet
Sven Hemlin
Maria Norbäck
Roy Liff
Sara Brorström

Konsumtion

Boende
Maria Fuentes
Lena Hansson

Butiker och shopping
Ulrika Holmberg
Magdalena Petersson McIntyre
Niklas Sörum
Gabriella Wulff

Design
Magdalena Petersson McIntyre
Lena Hansson
Gabriella Wulff

Digitalisering
Niklas Sörum
Magdalena Petersson McIntyre
Christian Fuentes
Lena Hansson

Genus
Magdalena Petersson McIntyre

Hållbar konsumtion
Christian Fuentes
Niklas Sörum
Gabriella Wulff

Konsumtionslogistik
Ulrika Holmberg
Niklas Sörum

Kropp och skönhet
Magdalena Petersson McIntyre
Ulrika Holmberg

Kultur och kulturkonsumtion
Niklas Sörum

Lyx
Ulrika Holmberg
Magdalena Petersson McIntyre

Mat & hälsa
Maria Fuentes
Anna Post

Media och reklam
Magdalena Petersson McIntyre
Lena Hansson

Mode och kläder
Magdalena Petersson McIntyre

Prepping 
Elias Mellander

Privatekonomi
Ulrika Holmberg

Varumärken
Ulrika Holmberg

Äldre
Lena Hansson

Medier, sociala medier och kommunikation

Sociala medier, kändiskultur och medialisering
Nanna Gillberg
Elena Raviola

Medier och public service
Maria Norbäck
Nanna Gillberg
Elena Raviola
Barbara Czarniawska

Akademiskt skrivande
Maria Norbäck
Elena Raviola
Barbara Czarniawska
Sten Jönsson

Grupp- och möteskommunikation
Airi Rovio-Johansson
Sten Jönsson 
Roy Liff

Miljö och hållbarhet

Avfall
Maria José Zapata Campos

Miljöarbete i företag
Gary Kokk

Hållbarhet i städer
Sara Brorström
Maria José Zapata Campos

Hållbarhetsredovisning
Svetlana Sabelfeld

Genus
Ulla Eriksson-Zetterquist
Nanna Gillberg
Barbara Czarniawska

Intersektionalitet
Ulla Eriksson-Zetterquist
Rolf Solli
Barbara Czarniawska

Diskriminering
Ulla Eriksson-Zetterquist

Validering av invandrares kunskaper
Andreas Diedrich

Organisering och organisationer

Offentliga sektorns organisering
Rolf Solli
Barbara Czarniawska

Organisering och ny teknik
Andreas Diedrich 
Ulla Eriksson-Zetterquist 
Kajsa Lindberg
Barbara Czarniawska
Airi Rovio-Johansson
Elena Raviola

Organisatoriska förändringsprocesser
Airi Rovio-Johansson
Sten Jönsson 
Elena Raviola

Organisering av medieföretag
Maria Norbäck
Barbara Czarniawska
Elena Raviola

Organisering av infrastrukturtjänster
María José Zapata Campos

Organisering och risk
Andreas Diedrich
Ulla Eriksson-Zetterquist

Pedagogiska frågor och utbildning

Uppföljning, lärande, utvärdering och kvalitetsbedömningar
Airi Rovio-Johansson 
Andreas Diedrich
Roy Liff

Samhällets riskfrågor

Uppfattningar om risk och riskkommunikation
Annelie Sjölander Lindqvist
Sven Hemlin
Magnus Jansson

Samhällsutveckling och demokrati

Urbanisering
Sara Brorström

Städers organisation och utveckling
Sara Brorström
Maria José Zapata Campos
Barbara Czarniawska
Annelie Sjölander Lindqvist
Anders Dahlgren

Marknadsföring av städer, citybrandning
Nanna Gillberg
Emma Björner

Landsbygdsutveckling, kulturarv och turism
Annelie Sjölander Lindqvist
Simon Larsson

Naturresursförvaltning och rovdjurspolitik
Annelie Sjölander Lindqvist

Governance och medborgerligt deltagande
Annelie Sjölander Lindqvist

Nanna Gillberg
Nanna GIllberg är en av forskarna på GRI.
Foto: Frida Stahre/Göteborgs universitet