Göteborgs universitet
Bild
Foto: Unsplash
Länkstig

Seminarier och evenemang

GRI är en mötesplats för forskare som studerar samhälle och näringsliv. Det är viktigt för oss att skapa diskussion och dialog kring vår forskning. En del i detta är GRI:s välbesökta seminarier där forskare från olika områden presenterar nya studier och rön. Under hösten arrangerar vi ett flertal sådana events. Många är öppna även för allmänheten. Välkommen att kontakta oss om du vill medverka på plats eller digitalt.

GRI forskarseminarier

Gothenburg Research Institute bjuder in forskare och andra intresserade till GRI Research Seminars på fredagar kl. 12.15-13.00 på GRI, Viktoriagatan 13 (rum 342). Syftet med seminarierna är att vara ett forum för diskussion av aktuell, ny och intressant forskning. Nedan hittar du mer information om alla planerade seminarier. För mer information kontakta: magnus.jansson@gri.gu.se. Välkommen!

 • 8 september: Organising immigrants’ integration: Practices and consequences in labour markets and societies
  Medverkande: 
  Andreas Diedrich and Barbara Czarniawska 
  Tid: 12:15 - 13:00. Plats: Rum 342, Viktoriagatan 13, Göteborg
              
 • 15 september:  On spatial agencing – (Re)creating an occupation social movement in Brazil
  Medverkande:
  Gustavo Guzman, Andreas Diedrich,  Simon Larsson och Magdalena Petersson McIntyre
  Tid: 12:15 - 13:00. Plats: Rum 342, Viktoriagatan 13, Göteborg 
   
 • 6 oktober: The psychology of sustainable returns
  Medverkande: Magnus Jansson

  Tid: 12:15 - 13:00. Plats: Rum 326, Viktoriagatan 13, Göteborg 
   
 • 27 oktober: Crafting Sweden as a sustainable destination: Place branding, destination governance and social learning
  Medverkande: Emma Björner och 
   Eva Maria Jernsand
  Tid: 12:15 - 13:00. Plats: Rum 342, Viktoriagatan 13, Göteborg 
   
 • 10 november:  Indebtness in early adulthood: Borrowing money to consumption
  Medverkande:  Tommy Gärling

  Tid: 12:15 - 13:00. Plats: Rum 342, Viktoriagatan 13, Göteborg 
   
 • 17 november: Under the influence: Influencers and changing desire
  Medverkande: Magdalena Petersson Mc Intyre

  Tid: 12:15 - 13:00. Plats: Rum 342, Viktoriagatan 13, Göteborg 
   
 • 24 november: The installer in the post-industrial city: Platforms, frugality, future scenarios and energy transitions
  Medverkande: Erwin van Tuijl, International Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam.
  Tid: 12:15-13:00. Plats: Rum 342, Viktoriagatan 13, Göteborg
 • 1 december: Levels, voices and powers of sustainability reporting regulation
   Medverkande: Lana Sabelfeld, Marita Blomkvist, John Dumay och Matteo La Torre

  Tid: 12:15 - 13:00. Plats: Rum 342, Viktoriagatan 13, Göteborg 
   
 • 15 december: Towards mass personalisation of products and services in fashion retailing
  Medverkande: Gabriella Wulff

  Tid: 12:15 - 13:00. Plats: Rum 342, Viktoriagatan 13, Göteborg 
   
 • 12 januari:  Management as Deliberation - on how to get things done
  Medverkande: Sten Jönsson
  Tid: 12:15 - 13.00. Plats: Rum 342, Viktoriagatan 13, Göteborg
Foto: Unsplash

Tidigare seminarier om AI i samhället