Göteborgs universitet
Bild
Foto: Unsplash
Länkstig

Hållbara investeringar och entreprenöriell finans

Hållbara investeringar och entreprenöriell finans är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram med fokus på att med kvantitativa och kvalitative metoder undersöka mänskligt beslutsfattande på de finansiella marknaderna

Den finansiella sektorn har en central roll för samhällsutvecklingen. Genom dess roll i att fördela och allokera resurser till olika sektorer och företag i samhället skapas nya tillväxtindustrier och arbetstillfällen. Finanssektorn har emellertid också förknippats med girighet och kortsiktig kvartals ekonomi som hotar sociala värden och bidrar till miljöförstöring.

Det här forskningsprogrammet på Gothenburg Research Institute undersöker bland annat drivkrafterna och hindren för att integrera mer långsiktiga hänsynstagande kring miljö och sociala värden i investeringsprocessen . Programmet forskning omfattar även forskningsfrågor som handlar om vad som påverkar investerares bedömning och beslut och de beteendemässiga aspekterna av finansiell ekonomi.

Finanssektorn har emellertid också förknippats med girighet och kortsiktig kvartals ekonomi som hotar sociala värden och bidrar till miljöförstöring.

Programmet fungerar som en plattform för utbyte av forskningsidéer, metoder och nydanande forskning. Programmet ska underlätta gruppmedlemmarnas egna individuella forskningsprojekt men framförallt vara ett forum för att finna gemensamma grunder för nya samarbeten och forskningsprojekt. Programmet strävar efter att aktivt undersöka möjligheter att etablera internationella vetenskapliga samarbeten samt få till stånd samverkan med aktörer i finansbranschen.

Forskare

Publikationer och konferensbidrag

Vetenskapliga artiklar

 • Arvidsson, Susanne, and Svetlana Sabelfeld. "Adaptive framing of sustainability in CEO letters." Accounting, Auditing and Accountability Journal (2022).
 • Gärling, T., & Jansson, M. (2022). Risk management by novice investors in stock markets. In Progress in Economic Research, 49, 129-149. Nova Science Publisher.
 • Roos, J-M, Jansson, M., & Gärling, T. (2022). A three-level analysis of values related to socially responsible retirement investment. Journal of Sustainable Finance and investment. 
 • Sabelfeld, S., Dumay, J., & La Torre, M. (2023) Adapting Integrated Reporting through the Stages of local Rationalisation. Accounting Forum. http://dx.doi.org/10.1080/01559982.2023.2180836
 •  Arvidsson, S. and Sabelfeld, S. (2023)  Adaptive framing of sustainability in CEO letters. Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 36 No. 9, pp. 161-199. https://doi.org/10.1108/AAAJ-11-2019-4274 
 • Samani, N., Overland, C. & Sabelfeld, S. (2023) The role of the EU non-financial reporting directive and employee representation in employee-related disclosures, Accounting Forum, 47(2), 278-306,  DOI: 10.1080/01559982.2022.2158773
 • Sabelfeld, S. (in press)  Travels of management and accounting innovations, Chapter in Vargö, L. (ed) Handbook on Europe-Japan Relations.  Japan Documents Publishing/MHM Limited.
 • Beusch, P., Jonäll, K., & Sabelfeld, S. (Eds.) (in press). Corporate governance in Nordic Setting: the Case of Sweden, De Gruyter studies in Corporate Governance.
 • ISDP-KIIP Sweden-Japan Climate Cooperation Team (2022) Renewable Energy and Climate Action: The Future of Japan and Sweden Cooperation. Available at:  https://www.isdp.eu/content/uploads/2022/09/ISDP-Climate-Special-Paper.pdf

Kommande vetenskapliga publikationer

 • Jansson, M., Sabelfeld, S., Bank, S., (2023). The Role of Investment Beliefs and Heuristics in Corporate Valuation: Comparing buy-side and sell-side financial analysts’ cognitive processes and information usage. Submitted to Qualitative Research in Financial Markets.
 • Jansson, M., Michaelsen, P., Sonsino, D., & Gärling, T. (2023). Non-professional versus professional investors’ trust in financial analysts’ buy and sell recommendations moderating influences on investments. Submitted to Review of Behavioral Finance.

Populärvetenskapliga publikationer

 • Samani, N., Overland, C., & Sabelfeld, S. (2022, December). The role of the EU non-financial reporting directive and employee representation in employee-related disclosures. In Accounting Forum (pp. 1-29). Routledge.

Konferensbidrag

 • Arvidsson, S. & Sabelfeld, S. (2022) Adapting framing in CEO letters, presented at 44th Annual European Accounting Association (EAA) Congress, May 11-13, 2022, Bergen, Norway.
 • Blomkvist, M., Sabelfeld,S., Crawford, L. & Haslam, J. (2022) Country-by country reporting of payments to governments by extractives: lost in translation in the Swedish context. Presented at the 32nd International Congress on Social and Environmental Accounting Research, Aug 22 -25, 2022, University of St Andrews, Scotland, UK. 
 • Jansson, M. (2022). Spara eller slösa? Föreläsning om pengar och psykologi. Vetenskapsfestivalen. 5:e maj 2022, Göteborgs stad. Göteborg
 • Jansson, M., Michaelsen, P., Sonsino, D., & Gärling, T. (2023). Non-Professional and Professional Investors’ Trust in Financial Analysts’ Buy and Sell Recommendations and Their Impact on Investments. Behavioural Finance Working Group, 16th International Conference, Queen Mary University of London, London, UK, June 12-13, 2023.
 • Forthcoming: Sonsino, D., Michaelsen, P., Gärling, T., & Jansson, M. The Relatively Sober Stance of Competent Investors. Will be presented at the Southern Economic Association, in September at The 15:th Nordic Conference in Experimental Behavioral Finance in Lund and in November in New Orleans.
Foto: Unsplash
Foto: Unsplash