Bild
Foto: Frida Winter
Länkstig

Gränslös forskning på årets Vetenskapsfestival

Publicerad

Gränser är temat för Vetenskapsfestivalen 2023 i Göteborg 17–28 april. Flera forskare från Handelshögskolan är på plats för att tala om nya rön. Andreas Diedrich och Annelie Sjölander-Lindqvist är två av dem.

– För mig som forskar om miljöfrågor känns det väldigt viktigt att nå ut till allmänheten och beslutsfattare med min forskning. 

Socialantropologen Annelie Sjölander-Lindqvist från Gothenburg Research Institute vid Handelshögskolan på Göteborgs universitet är en av forskarna som medverkar vid ett av Vetenskapsfestivalens öppna evenemang.

Bild
Annelie Sjölander-Lindqvist forskar om miljökommunikation.
Foto: Hillevi Nagel/Shutterstock

Titeln på hennes presentation är ”Not in my backyard” (Inte på min bakgård), vilket är ett uttryck som ofta används när det handlar om miljöfrågor. För trots att de flesta bryr sig om miljön, så är det ofta svårare att acceptera miljöåtgärder i vår närhet. Och enligt Annelie Sjölader-Lindqvist kan det då vara avgörande hur myndigheter och andra representanter för beslutsfattare kommunicerar och informerar: 

– Till exempel kan en ny vindkraftspark upplevas som ett hot mot lokala värden som är viktiga för människors sociala och kulturella identitet. Kommunikationsinsatserna måste då vara genomtänkta och formulerade på ett inkluderande  sätt. 

Annelie Sjölander-Lindqvist tycker att det blir allt viktigare att forskare tar sig tid att sprida forskning och fakta i en tid där vi ständigt måste hantera stora mängder information.

Gränser och integration

Även företagsekonomen Andreas Diedrich som ansvarar för forskningsprogrammet Organizing Integration på Gothenburg Research Institute medverkar vid Vetenskapsfestivalen.  Han kommer att tillsammans med forskaren Sara Brorström vara på plats på Sjöfartsmuseet lördagen 22 april för att tala om integrationsarbete: 

– En utmaning vi tidigare upplevt när vi studerat integrationsprojekt är att det kan finnas väldigt olika idéer mellan olika aktörer om vad integration betyder och när det uppnås, och att det kan skapa problem i samverkan.

Bild
Andreas Diedrich kommer att tala om intergrationsprojekt tillsammans med Sara Brorström.<br /> Foto: Agnes Faxén
Foto: Agnes Faxén

Andreas Diedrich ser fram emot att träffa intresserade människor på Vetenskapsfestivalen.

– På det här sättet kan vi forskare nå ut till en bredare publik och att ha en dialog med samhällsaktörer som dagligen av de frågorna vår forskning kretsar kring.