Göteborgs universitet
Bild
Pojke med VR-skärm
Foto: Stem.T4L
Länkstig

Managing Digital Transformation

Hur kan vi hantera den stora omvandling som är på gång i digitaliseringens spår? Vilka omorganiseringar kommer att ske inom välfärden i förhållande till nyligen medialiserade landskap? Hur översätts innovativa mångfaldsåtgärder över dotterbolag till multinationella organisationer? Det är några av de frågor som studeras inom forskningsprogrammet "Managing Digital Transformation" på Gothenburg Research Institute.

Digitaliseringen pågår överallt. Forskningen kring den här utvecklingen och dess konsekvenser är i linje med GRI:s uppdrag, det vill säga att producera högkvalitativ tvärvetenskaplig forskning om samhället vi lever i.

Managing Digital Transformations är en naturlig vidareutveckling av det tidigare forskningsprogrammet Organizing Action Nets (OAN), som lanserades vid GRI 2001.

Syftet med OAN var att studera förändringarna i organisationsteori som skett under flera decennier, där fokus skiftat från strukturer till processer, och från organisationer till organisering. 

Pågående och framtida transformationer

Inom OAN studerade forskargrupper olika fenomen med inställningen att konstruktionen av handlingsnät, alltså action nets, är det första steget vid organisering, som därför bör studeras.

Managing Digital Transformations handlar däremot om att välja ut fenomen som anses väl värda att studera. 

Här är vår lista över fenomen som nu får en ny form. 

Inom vart och ett av dessa områden studerar vi hur organisationer hanterar pågående och framtida transformationer:

  • Digitalisering. E-regeringar, e-handel, e-hälsa och många andra e-fenomen (inklusive robotisering) innebär både att revolutionera befintlig organisationsverksamhet och införa nya. (Några exempel på sådana förändringar är spridningsidén om öppna landskap, även om det fortfarande är oklart om det är en hållbar lösning eller inte.)
  • Globalisering. Även om globaliseringsforskare har påpekat att dess början kan spåras tillbaka till Marco Polos tider, ger dagens rese- och kommunikationsteknologi en verkligt ny mening. Relaterat till det är:
  • Medialisering. Medan media alltid var viktiga för utvecklingen av samhällen, producerar dess nuvarande allmänt intresse både ett överflöd av information och desperata försök att begränsa den, vilket leder till förvirring om mediernas sanningsenhet. Relaterat till det är:
  • Växande känsla av hot och följande förändringar i politik. Medan många källor presenterar den samtida världen säkrare än någonsin tidigare, finns det ingen tvekan om mycket konkreta hot, som bland annat resulterar i ett ökande antal flyktingar. När det gäller det är frågan om:
  • Mångfald. Det finns en västlig mall som definierar mångfald, men det är mindre känt hur detta översätts och agerar globalt - i både offentlig och privat sektor och i företag som agerar på en global arena. Detta gör att frågan hur översätts idéer till mångfald till politik, och denna politik återgår återigen till praxis.