Göteborgs universitet
Bild
Brain
Länkstig

Om Valdemar Landgren

Valdemar Landgren är läkare med inriktning mot vuxenpsykiatri och arbetar sedan 2017 vid psykiatriska kliniken på Skaraborgs sjukhus, Skövde.

Valdemar Landgren
Valdemar Landgren

Forskningsintressen

Han genomförde sina doktorandstudier vid GNC, med en avhandling om longitudinella studier av Deficits in attention, motor control and perception  (DAMP) och fetal aclcohol spectrum disorders (FASD) samt en tvärsnittsstudie av svenska skolbarn. Han fortsätter för närvarande samarbeten inom studier av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vid Gillbergcentrum och är postdoktor i förövarprevention vid Karolinska institutet. Hans forskningsintresse omfattar kliniska prövningar, katatoni, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och prevention av sexuella övergrepp.

Finansiering

  • Vetenskapsrådet
  • FoU-rådet Skaraborgs sjukhus
  • Skaraborgsinstitutet
  • Söderström-Königska stiftelsen.

Kontaktinformation

Valdemars avhandling

"Neurodevelopmental disorders (ESSENCE): Early detection and outcome in adulthood"