Göteborgs universitet
Bild
Brain
Länkstig

Om Ulrika Schachinger Lorentzon

Ulrika är specialistlogoped vid Drottning Silvias barnsjukhus. Hon har en mångårig klinisk erfarenhet av att möta barn med språkliga svårigheter i tidig ålder och deras familjer. Ulrika delar sin kliniska tid mellan Logopedimottagning barn och ungdom och Neuropsykiatriskmottagning barn och unga. Uppdraget som logoped består av att differentialdiagnosticera språkstörning från andra utvecklingsneurologiska avvikelser. I egenskap av specialist har Ulrika lett uppdraget med att evidensbasera logopediska behandlingsmetoder vid logopedimottagningen.

Ulrika Schachinger Lorentzon
Ulrika Schachinger Lorentzon
Foto: Josefin Bergenholtz

Forskningsintressen

Utvecklingsrelaterad språkstörning (DLD) är en relativt okänd funktionsnedsättning. Ulrikas doktorsavhandling vid Gillbergcentrum visade att 87 av 100 barn (varav 51 flerspråkiga) med positiv språkscreening vid 2,5 års ålder hade DLD. Föräldrarapporterad oro för barnet språkliga utveckling ökade i takt med graden av språkliga svårigheter.  Vid 6 års ålder, deltog 85 av dessa barn i en uppföljningsstudie. Resultatet visade att 87% fortfarande hade språkdiagnoser, och 24% hade även andra diagnoser som Autism eller ADHD. Föräldrarapporterad oro förekom nu även för andra utvecklingsområden hos barnen med DLD. Flerspråkiga barn med DLD presterade signifikant sämre inom flera språkliga områden. Trots erbjudna logopediska interventioner mellan 2,5 och 6 års ålder deltog familjerna i genomsnitt endast i hälften av de tillfällen som erbjöds. Barn med DLD rapporterade en försämring av livskvalitet, särskilt i skolsituationen.

Finansiering

Ulrika har för sin forskning erhållit bidrag från:

  • The Local Research and Developmental Council of Gothenburg and Bohuslän, Västra Götalandsregionen,
  • Agreement on Medical Education and Research ALF of the Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden,
  • Clas Groschinskys Memorial Fund,
  • Linnea and Josef Carlsson Memorial Fund,
  • The Solstickan Foundation,
  • Queen Silvia Children's Hospital Research Fund,
  • Petter Silverskiöld Memorial Fund, And
  • the Adlerbertska Foundation 

Kontaktinformation

Ulrika's avhandling

"Children who screen positive for language delay but not autism: from 2.5 to 6 years of age"