Göteborgs universitet
Bild
Brain
Länkstig

Om Sandra Rydberg Dobrescu

Sandra Rydberg Dobrescu är legitimerad psykolog och arbetar på Ätstörningscentrum barn och unga vuxna (Drottning Silvias barnsjukhus) sedan 2013. Hon har många års klinisk erfarenhet av att möta ungdomar med ätstörning och deras familjer.

 Sandra Rydberg Dobrescu
Sandra Rydberg Dobrescu

Forskningsintresse

Sandras forskningsintressen innefattar riskfaktorer, långtidsutfall, neuropsykologisk profil, hälsoekonomi och samsjuklighet (främst autism och ADHD) vid anorexia nervosa. Hon är doktorand vid Institutionen för Neurovetenskap och fysiologi vid Gillbergcentrum och arbetar med projektet ”Anorexia nervosa som debuterat i tonåren: i det akuta sjukdomsskedet och i ett långtidsuppföljning”. Projektet belyser långtidsutfall vid anorexia nervosa och undersöker livskvalitet, psykiatrisk samsjuklighet och hälsoekonomiska aspekter. Det syftar även till att öka förståelsen för sambanden mellan autism, ADHD och anorexia nervosa. En del av projektet undersöker hälsan hos barn födda till mödrar med en historia av anorexia nervosa.

 

Kontaktinformation