Göteborgs universitet
Bild
Young school children
Länkstig

Om Petra Linnsand

Petra är legitimerad psykolog och arbetar i ett småbarnsteam på Specialistcentrum Barn och Unga, Angereds Närsjukhus. Det är ett multidisciplinärt team för utredning och insatser för förskolebarn med misstänkt autism och/eller andra utvecklingsneurologiska avvikelser i ett av Göteborgs mest multietniska och socioekonomiskt utsatta områden. Tidigare har Petra bl. a. arbetat med patienter med psykossjukdom, inom barn- och ungdomspsykiatrin, samt med barn som har en föräldrar med neurologisk sjukdom.

Petra Linnsand
Petra Linnsand

Forskningsintressen

Petras forskning utgår från hennes kliniska arbete med förskolebarn med autism och andra utvecklingsneurologiska avvikelser i ett multietniskt område.  Hon disputerade 2023 med avhandlingen ”Små barn med autism i en immigrant och multietnisk population”. Syftet med studien var att beskriva en grupp barn med autism i en multietnisk population, med fokus på bl. a förekomsten av autism, uppfödningssvårigheter (ARFID), tidiga regleringssvårigheter och andra samtidiga utvecklingsneurologiska svårigheter. Hennes nuvarande forskning fokuserar bl. a på föräldrars erfarenheter av att arbeta med insatsermodellen Early Start Denver Model. Vidare planeras en AI-studie om bakgrundsfaktorer till autism.

Kontaktinformation

Petras avhandling

"Young Children with Autism in a Multiethnic Immigrant Population Prevalence, Feeding Disorders, Early Detection, and Intervention"