Göteborgs universitet
Bild
Brain
Länkstig

Om Parisa Hajjari Zhao

Parisa Hajjari Zhao är specialistläkare inom  barn- och ungdomsmedicin. Hon har sedan 2022 arbetat som specialist på barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUM) i Kungälv där hon träffar barn och unga med olika barnmedicinska tillstånd. Dessförinnan gjorde hon sin ST-tjänstgöring med inriktning mot öppenvård och tjänstgjorde då på Drottning Silvias Barnsjukhus, Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) samt BUM Kungälv. Parisa blev registrerad doktorand på Gillbergcentrum 2022 och kombinerar forskningen med sitt kliniska arbete på BUM.

Parisa Hajjari Zhao
Parisa Hajjari Zhao
Foto: Josefin Bergenholtz

Forskningsintressen

Parisa har alltid varit intresserad av området neuroinflammation och hennes vetenskapliga arbete inom ramen för ST fokuserade på autoimmuna encefaliter hos barn som vårdats på Drottning Silvias Barnsjukhus. Under ST-tiden började hon också forska på Gillbergcentrum och blev en del av det team som studerade tillstånden PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections) och PANS (Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome). Hennes doktorandarbete handlar nu om diagnostik och behandling av PANS. I detta arbete ingår att beskriva demografiska faktorer och insjuknande hos patientgruppen, men också att leta efter biomarkörer, tecken till neuroinflammation på magnetkameraundersökning av hjärnan samt att studera om intravenöst immunglobulin kan vara en effektiv behandling.

Finansiering

  • Adlerbertska stipendiestiftelsen  

Kontaktinformation