Göteborgs universitet
Bild
Brain
Länkstig

Om Gudrun Nygren

Gudrun är barnläkare och barnpsykiater. Hon arbetar på Specialistcentrum Barn och Unga vid Angereds sjukhus i Göteborg. Hon har initierat och ansvarat för utvecklingen av multidisciplinära småbarnsteam för både utredning och insatser för barn i förskoleålder i den multietniska stadsdelen. I insatserna för små barn är det lokala arbetet i stadsdelen nära familjerna och förskolan centralt. Insatser för små barn med autism baseras på Early Start Denver Model.


 

 

Gudrun Nygren
Gudrun Nygren
Foto: Josefin Bergenholtz

Forskningsintressen

Gudrun disputerade 2012 med avhandlingen “Screening and Diagnosis of Autism Spectrum Disorders”. Hennes forskning utgår fortsatt från det kliniska arbetet med små barn och det kliniska utvecklingsarbetet för en sammanhållen vård. I hennes arbete finns ett särskilt fokus på barn <3år med ihållande regleringsproblem, misstanke om autism och andra samtidiga utvecklingsneurologiska och medicinska tillstånd.

 

Kontaktinformation

Gudruns avhandling

"Screening and diagnosis of autism spectrum disorders"