Göteborgs universitet
Bild
Colourful brain
Länkstig

Om Caroline Mårland

Caroline är överpsykolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon började sin yrkesbana inom den rättspsykiatriska vården i Göteborg och bedrev doktorandstudierna vid centrum för etik, juridik och mental hälsa (CELAM), Göteborgs Universitet Sedan 2022 arbetar Caroline på Neuropsykiatrisk mottagning för barn och unga och samarbetar med Gillbergcentrum i olika forskningsprojekt.

Forskningsintressen

Caroline disputerade 2022 med doktorsavhandlingen ”The Autism – Tics, ADHD and other Comorbidities inventory (A-TAC) Validity, reliability and the measurement of autism in males and females”.  Doktorandprojektet var fokuserat på psykometri, och syftade till att utvärdera screeninginstrumentet A–TAC som har utvecklats vid Gillbergcentrum. Carolines forskning fokuserar främst på autism och andra överlappande utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar, psykometri och kliniska uppföljningsstudier.

Finansiering

Caroline har för sin forskning erhållit bidrag från

  • Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond
  • Drottning Silvias Jubileumsfond

Kontaktinformation