Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Vårt miljöarbete

Göteborgs universitet arbetar aktivt med att minska sin klimatpåverkan och har skrivit på det nationella klimatramverket. På Institutionen för globala studier har vi flera hållbarhetsmärkta kurser, bedriver vi både miljörelaterad forskning och forskarutbildning och tar aktiv miljöhänsyn inom alla verksamhetsområden.

Vi forskar om miljö och klimat

På Institutionen för globala studier bedriver vi forskning inom samhällsvetenskapliga miljöstudier. Forskningen är problemdriven och relaterar till nutida globala utmaningar, såsom klimatförändring, stadstillväxt, avskogning, förlust av biologisk mångfald, och utnyttjande av naturresurser.

Institutionen driver också en tvärvetenskaplig forskarutbildning i samhällsvetenskapliga miljöstudier. Forskarutbildningen närmar sig olika sociala och naturliga system från en solid förankring i samhällsvetenskap och inbegriper relevanta insikter från ekologi och naturvetenskap. Målet med forskarutbildningen är att utbilda forskare i att tackla de komplexa problem som skapas av dagens globala utmaningar.

Studera hållbar utveckling

I våra kurser i humanekologi studerar du samspelet mellan mänskliga samhällen och naturgivna miljöer. Du får kunskap om vad som orsakar vår tids miljöproblem och undersöker vilken samhällelig organisation och teknologi som behövs för att uppnå hållbar utveckling. Du får också lära dig om sambanden mellan globala orättvisor, miljöförstöring och klimatförändringar.
Kurserna ges på grundnivå och kan läsas både inom program och som fristående kurser.

Hösten 2023 startar vårt nya Kandidatprogram i hållbar utveckling, samhällsförändring och klimatomställning. Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med omställning till ett hållbart samhälle. Programmet har en tvärvetenskaplig profil och involverar olika samhällsaktörer i undervisning, praktik och fältstudier.

Internt miljöarbete på institutionen 

Universitet har organiserat sitt miljöarbete i ett miljöledningssystem. Miljöledningssystemet är certifierat enligt ISO14001 och registrerat enligt EMAS. Varje år gör institutionen en miljörevision där vi utgår ifrån vår aktivitetsplan för miljö och hållbarhetsarbete. 

Institutionen för globala studier är pilot i ett projekt om klimatväxling på Göteborgs universitet. Detta innebär att vi håller på att ta fram en modell för att avgiftsbelägga institutionens koldioxidutsläpp, till exempel utsläpp kopplade till flygresor. Medlen kan sedan användas till klimatinsatser på Göteborgs universitet och på institutionen.  

Institutionen ingår även i Samhällsvetenskapliga fakultetens miljöråd och planerar för ett cykelhus med solceller för att kunna producera egen och hållbar el.