Bild
Länkstig

Kandidatprogrammet i Hållbar utveckling, samhällsförändring och klimatomställning

Program
S1HSK
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G72C
Ansökan stängd

Kort om programmet

Kandidatprogrammet i Hållbar utveckling, samhällsförändring och klimatomställning (HUSK) är en utbildning för dig som vill arbeta med omställning till ett hållbart samhälle. Programmet har en tvärvetenskaplig profil och involverar olika samhällsaktörer i undervisning, praktik och fältstudier.

Om utbildningen

Vill du arbeta med omställningen till ett hållbart samhälle? Då är kandidatprogrammet i Hållbar utveckling, samhällsförändring och klimatomställning (HUSK) en utbildning för dig. Det är ett samhällsvetenskapligt program där du får utforska olika sätt att lösa de stora utmaningar som vi står inför idag. Fokus ligger på tillämpade perspektiv och samverkan med samhällsaktörer i undervisning, praktik och fältstudier.

Den här utbildningen fokuserar inte bara på världens problem, utan lika mycket på hur de kan lösas genom samhällsförändring. Här studerar du hållbar utveckling och omställningsstudier. Hållbar utveckling är ett brett ämne som utgår ifrån att samhället måste förändras på ett sätt som tar hänsyn till såväl ekologiska och sociala som ekonomiska aspekter. Alla delar av samhället berörs, från politik och ekonomi till kultur och utbildning. Omställningsstudier är ett mer specifikt område där du får lära dig mer om hur samhället kan förändras i hållbar riktning.

Utbildningen ger en tematisk, teoretisk och kritisk förståelse av hållbar utveckling och klimatomställning. Som student får du även delta i praktiskt förändringsarbete i samarbete med samhällsaktörer såsom myndigheter, kommuner, näringsliv och civilsamhället. En del av programmet ägnas åt övningar i fält. De äger rum i Sverige men kan i vissa fall göras utomlands. Möjlighet ges även till praktik i samhällsförändrande organisationer.

Programmets profilområden hållbar utveckling och omställningsstudier bygger på teorier, metoder, färdigheter och kunskaper som är efterfrågade på arbetsmarknaden. Efter genomgången utbildning är du redo att arbeta med social och ekologisk omställning eller att fortsatta med samhällsvetenskapliga studier på masternivå.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Efter studierna

Utbildningen ger dig kunskaper och kompetenser för arbete med analys, utredning, utvärdering, handläggning och projekt- och verksamhetsledning. Sådana färdigheter och förmågor ses som väsentliga för arbete inom offentlig förvaltning och beslutsfattande på såväl lokal som nationell och internationell nivå, inom offentlig sektor, ideella organisationer, eller näringslivet. Du kommer till exempel att kunna arbeta som handläggare, projektledare, utredare, hållbarhetsansvarig, verksamhetsutvecklare och konsult. En examen ger också behörighet till samhällsvetenskapliga program på masternivå, exempelvis inom globala studier.

Så är det att plugga

Undervisningen

Utbildningen tar sig an samhälleliga problem och lösningar genom såväl teoretiska och tematiska studier, som genom tillämpade perspektiv och samverkan med samhällsaktörer i undervisning, praktik och fältstudier. Första året ägnas huvudsakligen åt teoretiska studier, förmedlade genom föreläsningar, seminarier och grupparbeten. En stor del av undervisningen år två förmedlar kunskaper om hur politik, företag och civilsamhället styrs och hur de kan förändras, samt praktiska färdigheter inom förändringsarbete, såsom kommunikation, organisering, projektarbete och processledning. Utöver en samhällsvetenskaplig metodkurs och examensarbete ägnas sista året åt fältarbete i Sverige eller utomlands, samt fördjupningskurser eller praktik. 

Lokaler

Undervisningen äger rum i Annedalseminariet som ligger nära Slottsskogen i centrala Göteborg. Studiemiljön innehåller välutrustad teknologi och genomförs i både större gradängsalar och mindre seminarie- och grupprum. Utöver våra undervisningslokaler finns grupprum och studieplatser som du kan nyttja på vardagar och helger. Annedalsseminariet är tillgänglighetsanpassat med hiss, orienteringsskyltar med punktskrift, ramp vid huvudentrén, tillgänglig toalett och automatiska dörröppnare. Hållplatser för spårvagn och buss finns i nära anslutning. En bit bort ligger Samhällsvetenskapliga biblioteket där du kan låna kurslitteratur. I närheten av våra lokaler ligger också Linnéstaden och Haga där det finns gott om caféer och ett levande studentliv.