Bild
Länkstig

Kandidatprogrammet i Hållbar utveckling, samhällsförändring och klimatomställning

Program
S1HSK
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G72C
Ansökan öppnar 15 mars 2024

Kort om programmet

Kandidatprogrammet i Hållbar utveckling, samhällsförändring och klimatomställning (HUSK) är en utbildning för dig som vill arbeta med omställning till ett hållbart samhälle. Programmet har en tvärvetenskaplig profil och involverar olika samhällsaktörer i undervisning, praktik och fältstudier.

Om utbildningen

Kandidatprogrammet i Hållbar utveckling, samhällsförändring och klimatomställning (HUSK) är en utbildning för dig som vill arbeta med omställningen till ett hållbart samhälle. Det är en samhällsvetenskaplig utbildning med fokus på tillämpade perspektiv och samverkan med samhällsaktörer i undervisning, praktik och fältstudier.

Världen står inför en rad sociala och miljömässiga problem. Många sammanfaller i klimatfrågan. Den här utbildningen fokuserar inte bara på problemen, utan lika mycket på hur de kan lösas genom samhällsförändring. 

Programmets teoretiska kärna är hållbar utveckling och omställningsstudier. Hållbar utveckling betecknar en samhällsförändring som kombinerar ekologisk, social och ekonomisk hänsyn och har en mycket bred tillämpning inom såväl utbildning och forskning som politik och näringsliv. Omställningsstudier är ett mer avgränsat område, där samhälleliga hållbarhets, energi- och miljöomställningar studeras ur olika aspekter. 

Utbildningen ger en tematisk och teoretisk förståelse av hållbar utveckling och klimatomställning. Utöver detta får du som student även delta i praktiskt förändringsarbete i samarbete med samhällsaktörer såsom myndigheter, kommuner, näringsliv och civilsamhället. En del av programmet ägnas åt övningar i fält i Sverige eller utomlands, och möjlighet ges även till praktik i samhällsförändrande organisationer.

Programmets profilområden hållbar utveckling och omställningsstudier bygger på teorier, metoder, färdigheter och kunskaper som är efterfrågade på arbetsmarknaden. Efter genomgången utbildning är du redo att arbeta med social och ekologisk omställning, eller att fortsatta med samhällsvetenskapliga studier på masternivå.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Efter studierna

Utbildningen ger dig kunskaper och kompetenser för arbete med analys, utredning, utvärdering, handläggning och projekt- och verksamhetsledning. Sådana färdigheter och förmågor ses som väsentliga för arbete inom offentlig förvaltning och beslutsfattande på såväl lokal som nationell och internationell nivå, inom offentlig sektor, ideella organisationer, eller näringslivet. Du kommer till exempel att kunna arbeta som handläggare, projektledare, utredare, hållbarhetsansvarig, verksamhetsutvecklare och konsult. En examen ger också behörighet till samhällsvetenskapliga program på masternivå, exempelvis inom globala studier.

Så är det att plugga

Undervisningen

Utbildningen tar sig an samhälleliga problem och lösningar genom såväl teoretiska och tematiska studier, som genom tillämpade perspektiv och samverkan med samhällsaktörer i undervisning, praktik och fältstudier. Första året ägnas huvudsakligen åt teoretiska studier, förmedlade genom föreläsningar, seminarier och grupparbeten. En stor del av undervisningen år två förmedlar kunskaper om hur politik, företag och civilsamhället styrs och hur de kan förändras, samt praktiska färdigheter inom förändringsarbete, såsom kommunikation, organisering, projektarbete och processledning. Utöver en samhällsvetenskaplig metodkurs och examensarbete ägnas sista året åt fältarbete i Sverige eller utomlands, samt fördjupningskurser eller praktik. 

Lokaler

Undervisningen äger rum i Annedalseminariet som ligger nära Slottsskogen i centrala Göteborg. Studiemiljön innehåller välutrustad teknologi och genomförs i både större gradängsalar och mindre seminarie- och grupprum. Utöver våra undervisningslokaler finns grupprum och studieplatser som du kan nyttja på vardagar och helger. Annedalsseminariet är tillgänglighetsanpassat med hiss, orienteringsskyltar med punktskrift, ramp vid huvudentrén, tillgänglig toalett och automatiska dörröppnare. Hållplatser för spårvagn och buss finns i nära anslutning. En bit bort ligger Samhällsvetenskapliga biblioteket där du kan låna kurslitteratur. I närheten av våra lokaler ligger också Linnéstaden och Haga där det finns gott om caféer och ett levande studentliv.